Zámek Pardubice
Vítáme Vás HistorieExpoziceAkcePohledniceUbytováníRestaurace Diskuze \"" English version

Zámek Pardubice
Adresa:  Zámek 2
53002  Pardubice
Email:  vcm@vcm.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  1.7.2006
Poloha tohoto objektu
 

Pardubický kraj, ve městě Pardubice.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Počátky panského sídla dokládají archeologické nálezy do konce 13. stol. V dochované podobě pochází pardubický zámek hlavě z přestavby, podniknuté na přelomu 15. a 16. stol. pány z Pernštejna. Pernštejnové zabrali rozlehlé území, které dokonale opevnili mohutným hliněným valem s hradbou na úpatí a vodním příkopem kolem. Uvnitř tohoto areálu vyrostl palác, který vyhovoval nárokům pronikajícího renesančního stylu života aristokracie. Vznikl tak v tomto rozsahu ojediněle dochovaný přechodný typ mezi hradem a zámkem. Pozoruhodné jsou i zachované zbytky nástěnných raně renesančních maleb ze 30. až 40. let 16. stol., vstupní raně renesanční portál a další. V zámku sídlí Východočeské muzeum. V letech 1978 - 1997 byl veřejnosti zcela uzavřen. Nyní jsou zpřístupněny rytířské sály, příležitostné výstavy muzea, stálé expozice, v budoucnu by měla být zpřístupněna kavárna, vybudování bezbariérového přístupu do většiny zpřístupněných prostor. K dispozici je přednáškový sál a studovna s knihovnou.
 
Expozice

 • České sklo - Historická sbírka a ateliérová tvorba 20. století - expozice na ploše 460 m2 je v ČR nejrozsáhlejší prezentací především moderní české ateliérové sklářské tvorby uplynulého století. Expozice byla oceněna v r. 2001 galerií ArtForum prestižní cenou za významný projekt prezentace českého výtvarného umění.
  Stálá expozice České sklo zhodnocuje mnohaletou práci na shromáždění kvalitní sbírky historického a současného skla.
  První část expozice je věnována historické sklářské produkci a zachycuje v přehledné retrospektivě proměnné podoby skleněných výrobků od poloviny 14. století až do 30. let 20. století. Z nejstarších exponátů lze shlédnout nálezy gotických číší s nálepy, renesanční ryté a malované poháry. Proslulé české barokní sklo je zastoupeno souborem rytých pohárů a číšek i dvojstěnnými číškami s rytinami ve zlaté fólii a pestrou malbou hýří předměty z mléčného skla z koce 18. století. Největší soubor tvoří exponáty z 19. století, vyrobené z křišťálového skla i z efektních barevných sklovin. Uplatňuje se na nich bohatství dekorů broušených do geometrických vzorů, malovaných stříbrem, zlatem i smalty, vznikajících probrušováním vrstvených barevných sklovin či rytím do lazur. Noblesní eleganci florálních motivů, měňavých povrchů a dynamických hutních dekorů působí vystavené secesní sklo sklárny Loetz z Klášterského Mlýna Naopak skromným půvabem domovů našich babiček dýchá vitrína s výrobky zaniklých vysočinských skláren v Bradle, Posekanci, Herálci, Milovech, Trhové Kamenici a Lubné..
  Historickou část završují ukázky vytříbené jednoduchosti několika skleněných nápojových souborů - nastupujícího autorského designu třicátých let 20. století.
  Druhá část expozice, věnovaná originální sklářské tvorbě, je největší prezentací v České republice a významným činem i ve světovém kontextu. Dokumentuje vývoj uplatnění skla v umělecké tvorbě jako fenoménu, kterým čeští autoři od poloviny 20. století výrazně ovlivňují mezinárodní výtvarnou scénu. Počátky tohoto nového využití skla představují originální ryté, broušené a malované vázy, misky a poháry, ale i skleněné figurky z 30. - poloviny 50. let. V 50. a 60. letech se na foukaných tvarech objevily ryté i malované dekory s charakteristickým abstraktním tvaroslovím. Zároveň však již vznikly i první skleněné plastiky zhotovené technikou tavení do formy. V dalších vitrínách je od 70. let možné sledovat příklon k užití sochařských principů v tvorbě sklářského výtvarníka. Tento trend je zřetelný v celcích věnovaných hutnické plastice, objektům, využívajícím optické efekty a volné tvorbě 70. a 80. let. Rozsáhlý závěrečný oddíl tvoří galerijní prezentace plastik v prostoru. V širokém spektru podob sochařské sklářské tvorby od 80. let 20. století až do současnosti jsou zde zastoupeni nejvýznamnější čeští sklářští výtvarníci všech generací, včetně mladých absolventů sklářského ateliéru VŠ uměleckoprůmyslové v Praze. Vystavená díla dokumentují obecně odlišné výtvarné koncepce, ale i postupný názorový vývoj konkrétních umělců.
 • Sbírka pohlednic Orbis pictus - v letech 1998 - 1999 zakoupilo Východočeské muzeum v Pardubicích díky podpoře Ministerstva kultury ČR soukromou sbírku pohlednic Orbis pictus paní Květy Veselé. Tato sbírka obsahuje přes 300 tisíc kusů a je největší sbírkou svého druhu u nás.
  Stálá expozice pohlednic vychází především z této sbírky, která umožňuje jedinečným způsobem dokumentovat podobu pohlednic od jejich vzniku až po současnost. Expozice je koncipována jako exkurs do historického vývoje pohlednic na našem území, a to od nejstarší emise korespondenčních lístků, vydaných oficiálně v Rakousko-Uhersku roku 1869, až do konce 20. století. Pohlednice jsou tedy v expozici řazeny chronologicky v tématických celcích od předchůdců pohlednic až po pohlednice vydané po roce 1989.
  Největší pozornost věnujeme období tzv. "zlaté éry", tj. období v rozmezí let 1896 - 1905, kdy pohlednice zaznamenaly maximální vrchol v oblibě i rozmanitosti zpracování (nikdy později nebyly pohlednice populárnější a na trhu nebyla k dostání taková škála nejrůznějších typů a zpracování). Dále následují pohlednice vydané v průběhu 1. světové války, meziválečné pohlednice, socialistické pohlednice a pohlednice současnosti.
  Expozice kromě toho představuje širokou tématickou škálu (pohlednice místopisné, blahopřejné, reprodukce uměleckých děl, vlastenecké, futurologické i ideologické a další) a seznamuje se základními tiskařskými technikami, jimiž pohlednice v minulosti vznikaly (litografie, světlotisk, knihtisk, bromografie apod.).
  Expozici pohlednic naleznete ve dvou sálech sklepení severního křídla pardubického zámku. V prvním sále vystavujeme pohlednice do roku 1914, ve druhém pokračujeme pohlednicemi z První republiky až do roku 2000. Celkem můžete shlédnout téměř na 4000 exponátů.
 • Sbírka zbraní - Stálá expozice zbraní Východočeského muzea představuje základní přehled vývoje chladných a palných zbraní především v Evropě a severní Americe od 12. do 20. století.
  Návštěvník se u nás seznámí se základními kategoriemi zbraní. Zjistí, jaký je rozdíl mezi mečem a palašem, mezi kordem a šavlí, pozná odlišnost pistole od revolveru. V dalších vitrínách zjistí, jaký je rozdíl mezi předovkou a zadovkou, seznámí se s opakovačkami a pozná také proslulé zbraně automatické - samopaly a kulomety.
  V expozici najdeme vynikající práce německých mečířů ze Solingenu i francouzských z Klingentahlu. Jsou zde chladné zbraně rakouské, německé, italské, ruské, československé. Zbraně pro důstojníky i řadové bojovníky.
  Civilní palné zbraně reprezentují ukázky kvalitní práce českých puškařů i výrobců z jiným zemí Evropy. Mezi vojenskými zbraněmi dominují zbraně rakouské, německé, francouzské, ale i československé a americké. Najdete zde také řadu zajímavých zbraní, spojených s dobýváním amerického divokého západu.
  Návštěvníci si mohou na funkčních replikách a řezech vyzkoušet fungování mechanismů některých zbraní. V tomto směru je naše expozice evropským unikátem.
 • Rytířské sály zámku - Samostatnou expozicí je prohlídka rytířských sálů. Kromě kamenických prvků, dokládajících přechod mezi gotikou a renesancí, se tu dochovaly nástěnné malby ze 30. až 40. let 16. století. Kolem oken a dveří je namalována iluzivní architektura. Iluzi prostoru antického chrámu vzbuzují sloupy v rozích sálu, nesoucí malované trámy, girlandy a četné rostlinné ornamenty. Volné plochy stěn postupně zaplnily iluzivní obrazy. V tzv. Vojtěchově sále zaujme výjev z biblické legendy o Samsonovi a Dalile (1532) nebo postava Štěstěny Vrtkavé; zajímavá je i výzdoba arkýře. V tzv. mazhauzu zase dominuje malba s liturgickým námětem "Zákon a Milost". Ve "sloupovém sále" se dochoval raně renesanční malovaný kazetový strop.

 
Zajímavost

Chov volně se pohybujících pávů (mezi nimi i bílí pávy) a perliček.
 
Kulturní akce


Nezobrazovat loňské akce ...

 • 14.11.2002 - 28.02.2003  Jan Exnar   - skleněná plastika a vitraje
 • 27.02.2003 - 06.04.2003  80 let hokeje v Pardubicích  
 • 21.03.2003 - 01.06.2003  Průkopník české aviatiky   - Ing. Jan Kašpar, 120 let narození.
 • 07.05.2003 - 08.05.2003  Slavnosti perníku   - jarmark, kulturní program, soutěže
 • 23.05.2003 - 28.11.2003  Na prahu nového století   - Východočeská výstava 1903 v Pardubicích.
 • 12.06.2003 - 30.08.2003  Jiří Šuhájek   - skleněná plastika
 • 20.11.2003  Zámecké slavnosti pod erbem zubra   - jarmark, vystoupení skupin historického šermu, pouličního divadla, tanečníků a kejklířů.
 • 26.11.2003 - 10.01.2004  Nábytek jako umělecké dílo   - nábytek jako šperk
 
Otevírací doba

Celoročně: denně kromě pondělí 1000 - 1800
 
Vstupné

40,- plné * 20,- snížené
Expozice 10,- plné * 5,- snížené
Výstava 8,- plné * 4,- snížené
Sleva na rodinné vstupné: dva dospělí s dětmi - platí jen dospělí a 2 děti zdarma, každé další dítě poloviční vstupné. * Vstup zdarma pro děti do 7 let a invalidy (držitele průkazů ZTP).
 
Prohlídkové okruhy

Expozice: samostatně i s průvodcem, nejvíce 100 návštěvníků
Pro předem objednané skupiny možno zajistit v sezóně (květem až říjen) průvodce i po městské památkové rezervaci (60 minut, cena dohodou dle počtu účastníků).
 

 

 
 
Doplňkové služby

Možnost pronájmu rytířských sálů pro konání koncertů (150 míst) a reprezentačních společenských akcí rautového charakteru (200 účastníků).
Prodej upomínkových předmětů, občerstvení.
 
Foto, kamera

ne * ne
 
Bez bariér

ano, kromě expozice pohlednic ve sklepě
 
Parkování

500 m * 500 m
 
Provozovatel

Východočeské muzeum Pardubice
 
Vlakbus

Stanice bus: Pardubice, autobusové nádraží
Stanice vlak: Pardubice
Vyhledat autobusové spojení
Vyhledat vlakové spojení

 
 

  


 • Restaurace Šenk
Nově postavená restaurace s penzionem na okraji Pardubic. Zahrádka, parkoviště, salonky.
 
Telefon:466 304 312 
Podrobnější údaje >>>

Podrobnější
údaje >>>
Adresa:Chrudimská 1315, Pardubice
Email:penzion@senkel.cz
Jazyky
menu:
Cz, En, De
Jazyky
obsluha:
Cz, En
Rezervace:telefon, email
Ceny:50 - 190
Otevřeno:Denně 7-24

 
Vyhledat další možnosti stravování ...
 


 • Hotelový dům Arnošt
Hotelový dům Arnošt se nachází v centru města Pardubic. Všechny pokoje typu garsoniéry, jsou vybaveny TV, vlastní sociální zařízení, vybavené kuchyňské kouty mikrovlnou troubou a varnou konvicí.
 
Telefon:466 613 668 
Podrobnější údaje >>>

Podrobnější
údaje >>>
Adresa:Arnošta z Pardubic 676, Pardubice
Jazyky:Cz, De, En, It
Rezervace:telefon, fax
Ceny:460 - 600
Kapacita:110

 
Vyhledat další možnosti ubytování ...
 
 
 

 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015