Hotel Roosevelt
Anglická verze
 
Hotel Ceny Restaurant Volný čas Fotky Kontakt
 
 
Památky:
Památník Terezín, Terezín
Barokní vojenská pevnost jako součást mohutného komplexu opevnění, pojmenovaná na počest císařovny Marie Terezie. Téměř od začátku existence používána jako věznice, nechvalně proslulá zejména jako věznice pražského gestapa od r. 1940. V r. 1947 zřízen Památník Terezín.
Z expozice např.: Malá pevnost, Muzeum ghetta, Magdeburská kasárna s expozicí Hudba, výtvarné umění, literární tvorba a divadlo v terezínském ghettu, rekonstrukce vězeňské ubikace z doby ghetta, krematorium, promítání filmů, aj.
Více informací zde...

Říp - rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha, pošta Krabčice
V roce 1126 dal kníže Soběslav na památku vítězství nad německým panovníkem Lotharem v bitvě u Chlumce obnovit kapli na Řípu.
Roku 1848 se Říp stal místem táborů lidu za národní a sociální práva. Od roku 1963 je Říp s rotundou národní kulturní památkou.
Více informací zde...

Zámek Ploskovice, Ploskovice
První písemné zprávy o známosti Ploskovic pocházejí z 11. století.
Z ranné historie panství si připoměňme alespoň osobnost rytíře Dalibora z Kozojed, který se v roce 1496 ujal poddaných pana Adama Ploskovského z Drahonic.
Více informací zde...

Hrad Helfenburk u Úštěku, Úštěk
Hrádek u Úštěku - to je české označení stavby, ze které se dochovaly pouze zbytky nedovolující ani přesně určit původní podobu hradu.
Přesto je toto místo pro svůj tajemný ráz a romantické kouzlo oblíbeným turistickým cílem.
Více informací zde...

Hrad Hazmburk, Klapý
Archeologické prameny dokládají, že první obyvatelé, kteří vrch využili jako své útočiště a strážní místo, byl lid kultury s vypíchanou keramikou...
Více informací zde...

Zámek Libochovice, Libochovice
Téměř 140 let ležela tvrz v rozvalinách.
V polovině 16. století prodali Zajícové své panství Janu z Lobkovic, čímž skončila éra házmburská a vzniklo panství libochovické...
Více informací zde...

Klášter Doksany, Doksany
Ženský premonstrátský klášter z roku 1144, na konci 17. století barokně přestavěn a v 19. století upraven na zámek.
Více informací zde...

Zámek Budyně nad Ohří, Budyně nad Ohří
Původně gotický vodní hrad, renesančně a romanticky upravován.
Více informací zde...