Zámek Slavkov u Brna
Vítáme Vás HistorieExpoziceAkcePohlednice Diskuze \"" English version

Zámek Slavkov u Brna
Adresa:  Palackého nám. 1
68401  Slavkov u Brna
Telefon:  544 221 685
Email:  zamek-slavkov@email.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  3.4.2006
Poloha tohoto objektu
 

Jihomoravský kraj, vzdušnou čarou 15 km jižně od města Vyškov.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

Autor: Jana Pokorná
Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Od roku 1509 se na Slavkově uvádí Oldřich z Kounic, první příslušník rodu, jenž Slavkov držel po více než čtyři století. Po Oldřichově smrti roku 1519 získali Slavkov jeho synové Jan, Václav, Petr a Oldřich, kteří se o majetek podělili - Slavkov podrželi bratři Jan a Václav. Po Václavově smrti (1553) se stal majitelem Jan z Kounic. Když roku 1566 zemřel, ujali se po něm vlády Kryštof a Oldřich II. z Kounic.
 
Oldřichův syn, rovněž Oldřich, převzal rodové statky roku 1589. Za jeho držby byl slavkovský hrad postupně přebudován na renesanční zámek, v němž roku 1608 došlo k jednání moravské šlechty, vystupující proti císaři Rudolfu II. S první manželkou Apolenou z Valdštejna měl Oldřich mimo jiné syny Bedřicha (1591-1649) a Karla (1595-1628), s Ludmilou z Roupova pak Lva Viléma.
 
Po smrti svého otce (1617) drželi Slavkov Bedřich s Karlem. Oběma bratrům však byly majetky jako moravským direktorům zkonfiskovány a slavkovské panství dáno jejich nejmladšímu nevlastnímu bratrovi Lvu Vilémovi, jenž se stal zakladatelem moravské větve kounicovského rodu. Slavkov převzal roku 1632.
 
Po smrti Lva Viléma roku 1655 držel majetek jeho syn Dominik Ondřej (*1654), jenž zahájil koncem 17. století přestavbu renesančního slavkovského zámku na velkolepé barokní sídlo. Po něm měl nastoupit jeho nejstarší syn František Karel (1676-1717), jako duchovní se však dědictví zřekl za finanční odstupné. Úmrtím Dominika Ondřeje roku 1705 přešel Slavkov do rukou jeho mladšího syna Maxmiliána Oldřicha (1679-1746), jenž od roku 1720 zastával úřad moravského zemského hejtmana. Pokračoval rovněž v přestavbě slavkovského zámku.
 
Jeho nástupcem se stal roku 1746 syn Václav Antonín Dominik (1711-1794), vůdčí postava rakouské diplomacie po téměř celou druhou polovinu 18. století. Za své zásluhy byl roku 1764 povýšen do dědičného knížecího stavu s právem primogenitury. Po otci se ujal vlády nad Slavkovem syn Arnošt Kryštof, který zemřel roku 1797. V držbě následoval jeho bratr Dominik Ondřej, jenž byl majitelem panství až do své smrti roku 1812. Syn Dominika Ondřeje, Alois Václav, byl posledním potomkem moravské větve Kouniců a čtvrtým knížetem z kounic-rietbergovského rodu. Zemřel roku 1848 v Paříži.
 
Na základě rodinné smlouvy s českou větví dědil panství roku 1852 Michal Karel z české větve Kouniců. Ještě téhož roku však zemřel a majetku se ujal jeho nejstarší syn Albrecht. Zemřel ve Slavkově roku 1897.
 
Jeho syn, JUDr. Václav hrabě Kounic, vlastnil zámek od roku 1897 až do své smrti 1913. Po něm následuje jeho bratr Eugen, jenž umírá v roce 1919 a jímž rod Kouniců definitivně zaniká.
 
Po soudním řízení získala Slavkov v roce 1923 hrabata Pálffyové, a to bratři Josef a Petr, jímž byl majetek zkonfiskován roku 1945 dekretem č. 12 prezidenta Beneše. Zámek Slavkov u Brna se tak stal státním majetkem, jímž byl až do roku 1996, kdy byl zapsán do majetku města S ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

 • Zámecká expozice - V současné době je veřejnosti přístupné téměř celé první patro slavkovského zámku. Jeho instalaci tvoří části kdysi rozsáhlé kounicovské galerie, jejíž počátky je možno hledat již v první polovině 17. století. K největšímu rozšíření rodové obrazárny došlo ve druhé polovině 18. století za Václava Antonína z Kounic. Galerie obsahovala nejen kopie, ale i originály děl slavných evropských mistrů, v důsledku ztrát (např. za pobytu Francouzů roku 1805), prodejů a požáru na konci 19. století se však sbírka zmenšila na pouhé torzo, jehož části, zejména portréty členů rodu Kouniců, jsou využity v zámecké instalaci.
  K nejcennějším zámeckým interiérům náleží místnosti západního křídla, postavené v první fázi výstavby barokního zámku. Jejich stropy jsou vyzdobeny štukami Santina Bussiho a freskami Andrey Lanzaniho. Pozoruhodný je zejména tzv. Sál předků, situovaný uprostřed západního křídla a vyzdobený monumentální nástropní freskou představující bohy na Olympu. Sál předků je propojen s oválným tzv. Historickým sálem, jenž byl dokončen až v šedesátých letech 18. století iluzivní výmalbou Josefa Pichlera a v němž bylo po bitvě u Slavkova podepsáno příměří mezi Rakouskem a Francií. Bohatou štukovou výzdobou jsou zdobena i obě hlavní zámecká schodiště. Interiéry zbývajících zámeckých křídel jsou již vyzdobeny v duchu klasicismu. Platí to i pro tzv. Rubensův sál v jižním křídle, jenž byl původně vybaven kopiemi Rubensových obrazů. V současné době je využíván pro společenské příležitosti.V rámci prohlídky je veřejnosti přístupna i oratoř zámecké kaple sv. Kříže. Kaple, procházející oběma nadzemními patry, byla dokončena jako poslední část zámku roku 1769, kdy ji vymaloval Josef Pichler. Interiéru dominuje oltář s monumentálními sochami andělů, dílo F. X. Messerschmidta z roku 1774. Na oltáři jsou uloženy zlomky evangelií psané na pergamenu. Prostory kaple jsou využívány ke svatebním obřadům a ke koncertům.
 • Napoleonská expozice - Slavkovská bitva zanechala v krajině kolem Brna, kde se odehrála, nesmazatelné stopy. I proto sem směřují každoročně desetitisíce návštěvníků z České republiky i z mnoha zemí Evropy a ze světa. na období, které předchází dvoustému výročí bitvy v roce 2005, připravil Historický ústav Armády ČR v Praze ve spolupráci s Historickým muzeum ve Slavkově u Brna a Okresním muzeem Brno - venkov dosud nejrozsáhlejší výstavu věnovanou dramatickému dějinnému období napoleonských válek a jejich přímému i nepřímému vlivu na české země. Stovky exponátů z českých a moravských muzeí, z archivů, hradů a zámků přiblíží peripetie Francouzské revoluce a její ohlas v okolních zemích, obranné války revoluční Francie a Napoleonova válečná tažení, armádu a vojenství napoleonského období, osudy vojáků, politiků, aktérů i pouhých svědků dobových válečných a politických událostí.

 
Zajímavost

Rodinná hrobka Kouniců, ve které jsou uloženy ostatky Václava Antonína Kounice, kancléře Marie Terezie, Historický sál, kde se podepsalo příměří bitvy tří císařů u Slavkova r. 1805.
 
Kulturní akce


Zobrazit také loňské akce ...

   
  Otevírací doba

  leden - březen: pouze po předchozí dohodě, 200% příplatek
  duben: denně kromě pondělí 900 - 1600
  květen: denně kromě pondělí 900 - 1700
  červen - srpen: 900 - 1800
  září: denně kromě pondělí 900 - 1700
  říjen, listopad: denně kromě pondělí 900 - 1600
  prosinec: pouze po předchozí dohodě, 200% příplatek.
   
  Vstupné

  Zámek 50,- plné * 40,- důchodci * 30,- snížené * v červnu až v srpnu o víkendech: 40,- plné * 20,- snížené *** 85,- cizinci plné * 75,- cizinci důchodci * 65,- snížené
  Napoleonské války a české země 45,- plné * 40,- důchodci * 25,- snížené * v červnu až v srpnu o víkendech: 40,- plné * 20,- snížené.
   
  Prohlídkové okruhy

  Zámek: s průvodcem, max 60 min., nejvíce 50 návštěvníků (pozoruhodná a dokonale zachovaná výzdoba stropů prvního patra zámku v místnostech západního křídla, jejichž ústředním tématem jsou výjevy z řecké mytologie)
  Výstava Napoleonské války a české země: bez průvodce, pro větší objednané skupiny je možno i s průvodcem, max 45 min.
   

   

   
   
  Doplňkové služby

  Konání svatebních obřadů v prostorách zámku, pořádání firemních setkání, prezentací, rautů.
   
  Foto, kamera

  ano (100,-) * ne
   
  Bez bariér

  ne
   
  Parkování

  100 m (zdarma) * 100 m (zdarma)
   
  Provozovatel

  Město Slavkov u Brna
   
  Vlakbus

  Stanice bus: Slavkov u Brna, autobusové nádraží (500 m)
  Stanice vlak: Slavkov u Brna (1 km)
  Vyhledat autobusové spojení
  Vyhledat vlakové spojení

   
   

    


   

   
  Vyhledat možnosti stravování ...
   


   

   
  Vyhledat možnosti ubytování ...
   
   
   

   

   

   
   
   
     Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
   
     Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
     Všechna práva vyhrazena © 2000-2015