Hrad a pevnost Špilberk
Vítáme Vás HistorieExpoziceAkcePohledniceUbytováníRestaurace Diskuze \"" English version

Hrad a pevnost Špilberk
Adresa:  Špilberk 1
66224  Brno
Telefon:  542 123 618
Email:  muzeum.brno@spilberk.cz

Národní kulturní památka
 

Poslední aktualizace:  30.4.2006
Poloha tohoto objektu
 

Jihomoravský kraj, ve městě Brno.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

Autor: Roman Krejčí
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Pohled z Petrova na Špilberk
Autor: Edita Dansová
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Brněnský Špilberk
Autor: Edita Dansová
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Brněnský hrad Špilberk byl založen ve druhé polovině 13. století českým králem Přemyslem Otakarem II. Ve 14. století sloužil jako sídelní hrad moravských markrabat z rodu Lucemburků, určitý čas na něm pobývala i manželka Karla IV. Blanka z Valois. Jako strategicky významná pevnost se uplatnil v 15. století za válek husitských i za bojů mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a uherským Matyášem Korvínem. V následujícím století vojenský význam hradu poklesl. Roku 1560 přešel z královského majetku do vlastnictví města Brna. Po porážce českého stavovského povstání byl v roce 1621 zkonfiskován a stal se císařskou zemskou pevností, jejíž nejslavnější chvíle nastala na sklonku třicetileté války. V roce 1645 špilberská pevnost přes svůj chatrný stav odolala spolu s městem Brnem tříměsíčnímu obléhání mnohonásobné přesily švédských vojsk a významně tak přispěla k obratu ve válce. V následujících sto letech byl postupně přebudován v mohutnou barokní pevnost, která jako citadela tvořila spolu se stejně opevněným městem jednotnou pevnostní soustavu, největší a nejvýznamnější na Moravě a jednu z předních v celé habsburské monarchii. Tento vývoj byl dovršen na počátku čtyřicátých let 18. století, v první fázi válek mezi Marií Terezií a pruským králem Fridrichem II. pro něhož se v roce 1742 stala brněnská pevnost nepřekonatelnou překážkou. Součástí vnitřního opevnění Špilberku se staly kasematy. Byly to z cihel postavené klenuté dvoupatrové chodby, které se vnitřní stranou opíraly o strmě klesající skalní podloží hradu. V rámci reforem rakouského vězeňství rozhodl v roce 1783 císař Josef II. zřídit na špilberkské pevnosti vězení pro nejtěžší a nejnebezpečnější zločince. Kromě starší vězeňské budovy, nacházející se v zadním příkopu, přikázal přebudovat k vězeňským účelům horní patro severních kasemat. Po dokončení této adaptace sem byli první vězňové umístěni v červnu 1784. Pro zločince, odsouzené na doživotí bylo postupně zhotoveno 29 jednotlivých kobek, sbitých ze silných prken a trámu, k nimž byli vězňové trvale přikováni. Tyto kobky se nacházely v "nejhlubších a nejhorších kasematech". Horní patra kasemat sloužila jako vězení až do počátku 30. let 19. století. V hromadných celách byli v kasematech vězněni pouze "obyčejní" kriminální zločinci, především vrazi, lupiči a žháři, odsouzení jednak na doživotí, jednak k déletrvajícím těžším druhům vězení. Svým určením i charakterem představovaly špilberské kasematy nejtvrdší žalář v celé rakouské monarchii. Do těchto prostor nepřicházely osoby vyššího stavu a tzv. státní vězňové. Pro ně byly určeny místnosti v horním patře staré vězeňské budovy v zadním příkopu, později pak část kasárenských objektů, zejména jejich severní křídlo. Původně přízemní budova byla v roce 1800 upravena na vězeňské cely a zvýšena o jedno patro. V něm se pak nacházely "aresty" pro státní vězně, v nichž nedobrovolně pobývali též italští karbonáři a další bojovníci proti habsburskému absolutismu. Soužití špilberské vojenské pevnosti s rozrůstaj ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

 • - Kasematy - expozice představuje barokní pevnostní stavitelství a vězeňství josefínské doby.
 • - Špilberk od hradu k pevnosti - (stavební vývoj hradu, hradní studna), sev. a záp. křídlo hradu, otevírací doba: středa - neděle od 1000 do 1700hodin (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením)
 • - Špilberk - Žalář národů (obávané vězení rakouské monarchie), sev. a záp. křídlo hradu, otevírací doba: středa - neděle od 1000 do 1700hodin (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením)
 • - Brno na Špilberku (dějiny města Brna), sev. a záp. křídlo hradu, otevírací doba: středa - neděle od 1000 do 1700hodin (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením)
 • - Od renesance po modernu (výtvarné umění 1570 - 1900), sev. a záp. křídlo hradu, otevírací doba: středa - neděle od 1000 do 1700hodin (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením)
 • - O nové Brno - brněnská architektura 1919 - 1939), středa - neděle od 1000 do 1700 hodin, (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením).
 • Žaláž národů - (Obávané vězení rakouské monarchie) expozice v 1. podlaží severního křídla hradu seznamuje návštěvníky s dějinami Špilberku jako pověstného žaláře habsburské monarchie 18. a 19. století proslulého v celé Evropě, zejména pro politické vězně, z nichž nejznámějšími se stali v 19. století tzv. uherští jakobíny (F. Kazinczy), italští vlastenci (S. Pellico) a polští revolucionáři. Připomenuta je zde i doba nacistické okupace, kdy se Špilberk stal věznicí brněnského gestapa.
 • Brno na Špilberku - (Dějiny města Brna) historická expozice seznamuje návštěvníky s nejvýznamnějšími momenty v dějinách Brna - od první písemné zmínky o městě v Kosmově kronice až po vznik Velkého Brna. Výstava je dokumentována archivními doklady a četnými muzejními sbírkami. Vystaveny jsou staré zbraně, historické hodiny, sklo, porcelán, nábytek, módní doplňky, veduty, cechovní památky a další exponáty.
 • Špilberk od hradu k pevnosti - Stavební vývoj hradu, hradní studna. expozice o stavebních dějinách Špilberku s prezentací významných archeologických nálezů. Historie hradní studny a cisterny. Výstava seznamuje návštěvníky s dosavadními výsledky průzkumu Muzea města Brna na Špilberku. Dokumentovaný nástin podoby a významu unikátního markraběcího hradu i jeho proměny v barokní citadelu doplňují odkryté relikty středověkého zdiva s mohutnou hlavní věží, nálezy z hradu a z průzkumu jeho hluboké studny, jakož i digitalizovaná dokumentace (veduty, rekonstrukce gotického hradu, průzkum studny).
 • Od renesance po modernu - Expozice výtvarného umění představuje veřejnosti výběr z uměleckých sbírek Muzea města Brna od roku 1570 do roku 1900. První část expozice zahrnuje výtvarné umění v Brně od období pozdní renesance do konce 19. století. Druhá část expozice je vymezena lety 1900-1945 a prezentuje malířskou, sochařskou a nábytkářskou tvorbu českých umělců, jejichž život a dílo souvisely s městem Brnem.
 • O nové Brno - Brněnská architektura 1919-1939 - Expozice brněnské architektury, první a jediná stálá výstava tohoto typu v ČR, seznamuje prostřednictvím mnohých originálních plánů, architektonických studií, soutěžních návrhů, prováděcích projektů a dále prostřednictvím původních fotografií, písemností, tiskovin, korespondence atd. s jednou z nejvýznamnějších epoch v architektonickém a urbanistickém rozvoji Brna.
  Kasematy: (tel. 542 123 614, 542 123 616), nejnavštěvovanější část hradu - stálá expozice barokního pevnostního stavitelství a vězeňství josefínské doby. Vězení v kasematech zřídil císař Josef II. v rámci reforem rakouského vězeňství v roce 1783.

 
Zajímavost

Od konce 17. století do roku 1858 sloužila pevnost jako státní vězení (také evropských revolucionářů - především v 1. polovině 19. století a za 1. i 2. světové války).
 
Kulturní akce


Nezobrazovat loňské akce ...

 • 14.11.2002 - 12.01.2003  Zdeněk Miller   - krtek dětem
 • 30.04.2003 - 26.10.2003  Římané a Germáni - nepřátelé, rivalové, sousedé   - východní křídlo - 1. patro, západní křídlo - přízemí, západní kurtina.
  Muzeum města Brna na Špilberku připravilo pro mladé návštěvníky dětskou dílnu, která je doplňkem k probíhající výstavě „Římané a Germáni – nepřátelé, rivalové, sousedé“. Provoz dílny byl zahájen u příležitosti Dne dětí 1. 6. 2003 v 10,00 na Špilberku. Pro veřejnost je dílna otevřena vždy o sobotách a nedělích (všední dny jsou rezervovány pro objednané školy) až do ukončení výstavy 26. 10. 2003.
  Dílna umožňuje dětem i rodičům vyzkoušet si hravou formou svůj postřeh, znalosti a dovednosti, ale také dozvědět se mnoho zajímavostí o životě v antické římské říši.
  Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 542 123 618 (Mgr. Alena Novotná – lektorka pro práci s dětmi).
 • 30.05.2003 - 17.08.2003  Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně   - západní křídlo - 2. patro, výstava nábytku a bytové kultury.
 • 13.06.2003 - 26.10.2003  Jaroslav Král (1883 - 1942)   - severní křídlo - 2. patro, výstava z tvorby významného brněnského malíře.
 • 07.11.2003 - 11.01.2004  Jiří Šalamoun   - západní křídlo - 2. patro, výstava prací kreslíře, grafika a ilustrátora Jiřího Šalamouna, mezi dětmi známého jako autora postavy Maxipsa Fíka.


 • 11.12.2003 - 18.01.2004  Jihomoravský kraj v leteckých fotografiích   - Miroslav Kamrla, východní křídlo 1. patro
 • 20.02.2004 - 04.04.2004  Libor Jaroš, Radim Hanke   Retrospektivní výstava dvou významných současných umělců žijících na Moravě, kterou připravila Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. Oba autoři, malíř Libor Jaroš i sochař Radim Hanke, zde vyjadřují duchovního postoje k dnešnímu světu a přírodě. Otevírací doba: středa až neděle 1000 - 1700 (poslední vstup v 1600) - západní křídlo - 2. patro.
 • 04.05.2004 - 31.10.2004  Paměť jednoho města   Západní křídlo hradu - přízemí, tato výstava seznamuje návštěvníky prostřednictvím vybraných zajímavých exponátů s činností jednotlivých odborných pracovišť a se sbírkami, které vytvářejí a o něž pečují. Jde např. o pracoviště historické, uměnovědné, archeologické apod. Výstava je doplněna řadou fotografií, plakátů a dalších materiálů, které dokumentují stoletou cestu muzea.
 • 04.05.2004 - 31.10.2004  Sběratelé a donátoři   - zakladatelé Muzea města Brna - západní křídlo hradu - 2.patro, Prostřednictvím vybraných galerijních exponátů jsou zde připomenuty významné osobnosti města Brna, které nemalým podílem přispěly k vytváření sbírkového fondu nově založeného Městského musea.
 • 04.05.2004 - 31.10.2004  Dětská dílna   - umožňuje všem hravým návštěvníkům vyzkoušet si ve zjednodušené formě některé úkoly, které musí muzejní pracovníci řešit. Otevřeno: do 31.10. 2004, soboty - neděle: 9.00 - 18.00, v říjnu jen do 17.00. Pro školy po předchozí telefonické dohodě (Mgr. Alena Novotná - 542 123 618) vstup možný i ve všední dny.
 • 04.06.2004 - 15.09.2004  Hudba a život Leoše Janáčka v zrcadle umění bonnských umělců   - východní křídlo hradu, Výstava se uskutečnila pod záštitou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a pobočky Velvyslanectví České republiky v Bonnu a představuje výběr z děl šestnácti umělců ze Spolkového svazu severního Porýní a Vestfálska, kteří se nechali inspirovat hudbou Leoše Janáčka. Grafické práce vytvořili Gitta Briegleb, Margit Gloger, Victoria Westmacott-Wrede, Jiří Nečas, Josef Niesen, a další.
 • 29.07.2004 - 17.10.2004  Múzy na Frontu! Spisovatelé a umělci ve službách c. a k. válečné propagandy 1914 - 1918   - chodba v severním křídle hradu, Putovní výstava k zamyšlení, připravená spolkem Adalbert Stifter Verein z Mnichova představuje návštěvníkům hradu Špilberku prostřednictvím Rakouského kulturního fóra, zapojení spisovatelů a umělců do válečného zpravodajství
 • 19.11.2004 - 31.01.2005  Adolf Born   Další z cyklu vánočních výstav výtvarníků, věnujících se ve své tvorbě dětem. Tentokrát představíme Adolfa Borna - autora známých postaviček Macha a Šebestové, opičky Žofky a mnohých dalších. západní křídlo - 2. patro. otevírací doba: středa - neděle 10 - 17 hodin (poslední vstup v 16 hodin!)
 • 25.02.2005 - 10.04.2005  Miroslav Šimorda   Retrospektiva významného brněnského malíře generace 60. a 70. let 20. století představuje průřez jeho tvorbou od nejstarších kreseb a obrazů až po současné práce. Západní křídlo - 2. patro
 • 22.04.2005 - 29.05.2005  Nikdy více! John Heartfield v boji proti nacismu   Dílo německého antifašisty vzniklé pro prostor bývalé barokní kaple na Špilberku, znesvěcené úpravami v nacistickou svatyni, zobrazuje citlivým, účinným a neurážejícím pohledem historii vzniku nacismu a ukazuje, čeho byla tato totalitní ideologie schopna a co válce předcházelo. Východní křídlo - věž
 • 22.04.2005 - 29.05.2005  Od jantaru k euru   Výstava představuje vývoj platidel v evropském regionu. Východní křídlo
 
Otevírací doba

Kasematy:
Květen - září
úterý - neděle: 900 - 1800 (poslední vstup v 1715)
Říjen - duben:
úterý - neděle: 900 - 1700 (poslední vstup v 1615
Červenec - srpen:
otevřeno denně i v pondělí

Expozice:
Květen - září:
úterý - neděle: 900 - 1800 (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením)
Říjen - duben:
úterý - neděle: 900 - 1700 (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením)
Listopad - březen:
otevřeno denně mimo pondělí a úterý 1000 - 1700

Krátkodobé výstavy:
Podle aktuální nabídky, otvírací doba stejná jako v expozicích
24.12, 25.12, 31.12. 2003 a 1.1.2004 zavřeno

Sezónně:
Rozhledna:
Duben a říjen:
sobota - neděle: 90000
Květen - září:
úterý - neděle: 900 - 1800
Barokní lékarna, Lapidárium:
Květen - září
úterý - neděle: 900 - 1800
 
Vstupné

Kasematy: 30,- plné * 15,- snížené * 70,- rodinné (10Kč/osoba za cizojazyčný výklad)
Expozice: 70,- plné * 35,- snížené * 150,- rodinné * 20,- školy; (jednotlivá podlaží: 30,- plné * 15,- snížené)
Celý hrad: 90,- plné * 45,- snížené * 200,- rodinné * 30,- školy

 
Prohlídkové okruhy

Kasematy: samostatně nebo s průvodcem, 60 min
Jednotlivé expozice: samostatně, nebo s lektorskou službou na objednávku pro školy (Mgr. A. Novotná tel: 542123618), nejvíce 40 návštěvníků, 45 min.

 

 

 
 
Doplňkové služby

Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů, restaurace, Ogilvy (608 907080), hradní vinárna (tel: 542210288)
 
Foto, kamera

pouze v expozici Žalář národů
50,- * 50,-
 
Bez bariér

pouze expozice v severním a západním křídle hradu (doporučujeme objednat)
 
Parkování

vjezd a parkování pouze s povolenkou Muzea města Brna (platí i pro bus, tel: 542123616 - 18)
 
Provozovatel

Muzeum města Brna
 
Vlakbus

Stanice bus: Tramvaj č. 5, 6, 12, 13, - zastávka Šilingrovo náměstí, cesta do kopce cca 15 min. (200 m)
Stanice vlak: Brno - hl. n. (150 m)
Vyhledat autobusové spojení
Vyhledat vlakové spojení

 
 

  


 • Vinný restaurant U Radnice

 
Telefon:544 234 793 
Podrobnější údaje >>>

Podrobnější
údaje >>>
Adresa:Velkopavlovická 25, Brno
Email:info@mika.cz
Jazyky
menu:
Cz
Jazyky
obsluha:
Cz
Rezervace:telefon, email
Ceny:49 - 220
Otevřeno:Denně 11-23

 
Vyhledat další možnosti stravování ...
 


 • Hotel Slovan

 
Telefon:541 321 207 
Podrobnější údaje >>>

Podrobnější
údaje >>>
Adresa:Lidická 23, Brno
Email: hotel@hotelslovan.cz
Jazyky:Cz, De, En, Fr, Ru
Rezervace:telefon, fax, email
Ceny:1200 - 1800
Kapacita:196

 
Vyhledat další možnosti ubytování ...
 
 
 

 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015