Zámek Vranov nad Dyjí
Vítáme Vás HistorieExpoziceAkcePohlednicePanofotkyUbytování Diskuze \"" English version

Zámek Vranov nad Dyjí
Adresa:  Zámecká 93
67103  Vranov nad Dyjí
Telefon:  515 296 215
Email:  vranov@pambr.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  24.6.2006
Poloha tohoto objektu
 

Jihomoravský kraj, vzdušnou čarou 20 km západně od města Znojmo.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Panofotky

 
Zobrazit PANOFOTKY této památky

 
Fotky

 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Území jihomoravského Vranova, protékané životodárnou řekou Dyjí, zvalo k osídlení již od pravěku. Nejpozději v jedenáctém století, tedy po obsazení Moravy knížetem Oldřichem, zde byla jako součást podyjské obranné soustavy založena pohraniční pevnost. Poprvé ji připomněl k roku 1100 děkan pražské kapituly Kosmas ve své slavné „Kronice Čechů“.

Z roku 1323 se zachovala zpráva, že král Jan Lucemburský směňuje svůj vranovský zeměpanský majetek s okolními městečky, mlýny, rybníky, lesy a dalším zbožím s Jindřichem z Lipé, uznávaným vůdcem šlechtické opozice a jedním z nejmocnějších mužů království. Důležitými lenními majiteli byli i bohatí Lichtenburkové, staropanský rod erbu ostrve, vlastnící na Moravě rozsáhlé statky. Jejich dílem byla mimo jiné i postupná přestavba důležitých podyjských hradů Bítova a Cornštejna, a také Vranova, který král Vladislav Jagellonský propustil Lichtenburkům do svobodného dědičného držení v roce 1499.

V té době již vranovské údolí ovládá pevný gotický hrad mistrně využívající přirozených výhod výšinného terénu s meandrující řekou. Je soustředěn na nejvýchodnější straně stísněného skalního ostrohu, kde vzniká, přibližně v místech dnešního sálu předků, patrová věž s kaplí a obytný palác majitele, vysunutý směrem k příkrému skalnímu srázu. Přístup k této části chrání masivní válcová, pravděpodobně útočištná věž, která odlehčuje vnitřnímu obrannému okruhu přímou i boční palbou. Promyšlená fortifikační dispozice, patrná z dosud existující střední hradby a z navazující předsunuté hradby zakončené tzv. Vraní věží, svědčí o značné obranyschopnosti vojensky nejzranitelnějšího jihu. Přední hrad, v němž se dodnes dochovalo středověké teplovzdušné vytápění z patnáctého století, je pak jištěn ze západu mohutným podkovovitým barbakánem a strážní hranolovou věží s hradbami.

Pro šestnácté století na Vranově je charakteristické - v souladu s obecnými procesy doby - rychlé střídání majitelů. V roce 1516 ho po Lichtenburcích získává nejvyšší moravský hejtman Arkleb z Boskovic, mezi významné majitele patří i renesanční velmož Jan z Pernštejna, vlivný moravský pán Zdeněk Meziříčský z Lomnice nebo nejvyšší pražský purkrabí Volf Krajíř z Krajku. Pozoruhodnou postavou je i Estera z Dietrichsteina, teta pozdějšího moravského místodržícího kardinála Františka, která se v osmdesátých letech zapisuje do vranovské historie stavebními úpravami předního hradu a založením dolů na železnou rudu a hamrů s několika tavícími pecemi.

Nejdůležitějšími vlastníky Vranova však byli Althannové, starobylý, původně švabsko-bavorský rod, který se na Moravě objevil v poslední čtvrtině šestnáctého století. Národnostně smíšené vranovsko - novohrádecké panství se čtyřmi městečky, deseti osedlými vesnicemi a více jak čtyřmi sty nevolnickými rodinami získává poprvé svému rodu v roce 1617 Volf Dětřich z Althannu. Za aktivní účast na moravském stavovském povstání v roce 1619 je mu však dominium zkonfiskováno.

Krátce po roce 1629 ho kupuje o ...
 

Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

 • Monumentální barokní architektura sálu - Monumentální barokní architektura sálu předků rodu Althannů od J. B. Fischera z Erlachu. Bohatě zařízené interiéry dokumentující kulturu šlechtického bydlení z konce 18. a z celého 19. stol. Zámecká kaple Nejsvětější Trojice. Zámek, který je situován v první, nejpřísněji chráněné zóně Národního parku Podyjí, je obklopen mimořádně hodnotným přírodním prostředím. Mezi zajímavé turistické cíle patří vranovská přehrada, drobné historické stavby bývalého lesoparku a nedaleká středověká zřícenina Nového Hrádku (u obce Lukov).

 
Zajímavost

Četné ukázky kameniny z místní manufaktury založené v r. 1799. Továrna vyráběla kameninu značky Frain, podle technologie anglického vynálezce Josiáše Wedgwooda. Zanikla v r. 1882.
 
Kulturní akce


Nezobrazovat loňské akce ...

 • 13.06.2003 - 22.06.2003  „Vranovská lilie 2003“   - hlistorizující květinová výstava lilií a dalších květin. Místo - sál předků, vstupní sál a zámecká kaple.
 • 20.06.2003 - 30.09.2003  „Osobní hygiena na šlechtických sídlech“   - velká výstava artefaktů vztahujících se k hygieně 17. až 19. století. Kočárovna zámku. Pořádá Národní památkový ústav (územní odborné pracoviště v Brně) a Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Otevřeno denně kromě pondělí od 9:30 do 17:00, v září jen o víkendech.
 • 03.07.2003 19:30  Zámecké Nokturno   - kostýmovaná procházka áriemi z oper Wolfganga Amadea Mozarta KOUZELNÁ FLÉTNA, FIGAROVA SVATBA a DON GIOVANNI v podání členů opery Národního divadla v Praze LIANY SOMIČOVÉ, BARBORY POLÁŠKOVÉ, KATEŘINY ZELENÉ a JANA RŮŽIČKY.
  Klavírní doprovod dirigent orchestru ND PŘEMYSL CHARVÁT. Hudební salon zámku. Zahájení v 19,30. Vstupné 90,- plné, 50,- děti do 10 let.
 • 08.07.2003 19:30  Večer duchovní hudby a poezie   - z děl H. I. Biebra, J. S. Bacha, B. Bridela, A. Dvořáka, J. Zahradníčka, B. Reyneka, M. Procházkové a C. Franeka. Účinkuje Brněnské komorní trio - MILAN ŘEHÁK (zpěv), JIŘÍ BESPERÁT (housle), ŠÁRKA BESPERÁTOVÁ (klavír) a dále RADOVAN LUKAVSKÝ (umělecký přednes).
  Hudební salon zámku. Zahájení v 19,30 hodin.Vstupné 90,- plné, 50,- děti do 10 let.
 • 10.07.2003 19:30  Varhanní hudba tří epoch   - koncert renesanční, barokní a klasicistní hudby 16., 17., a 18. století. Účinkuje skladatel a přední moravský interpret světské i duchovní varhanní hry MARTIN JAKUBÍČEK.
  Zámecká kaple. Zahájení v 19,30. Vstupné 90,- plné, 50,- děti do 10 let.
 • 17.07.2003 19:30  Žalman a spol.   - koncert PAVLA ŽALMANA LOHONKY - legendárního folkového zpěváka a kytaristy a jeho doprovodné skupiny.
  První nádvoří zámku. Zahájení v 19,30. Vstupné 90,- plné, 50,- děti do 10 let.
 • 22.07.2003 19:30  Pocta Edith Piaf   - písně o lidské radosti, bolesti, smutku a životní opravdovosti v podání významné české šansoniérky MARTY BALEJOVÉ. Atmosféru pařížských bulvárů dokresluje hudba jazzového pianisty MILANA DVOŘÁKA a umělecký přednes herečky LIBUŠE ŠVORMOVÉ.
  Hudební salon zámku. Zahájení v 19,30. Vstupné 90,- plné, 50,- děti do 10 let.
 • 30.07.2003 19:30  Cimbal Classic   - folkový koncert originální kapely cimbalisty DALIBORA ŠTRUNCE vycházející z tradic komorní hudby a moravského folklóru.
  První nádvoří zámku. Zahájení v 19,30. Vstupné 90,- plné, 50,- děti do 10 let.
 • 06.08.2003 19:30  Zpívání s Paroháči   - koncert známé znojemské kapely, jejíž repertoár tvoří country, folk a trampské písně.
  První nádvoří zámku. Zahájení v 19,30. Vstupné 90,- plné, 50,- děti do 10 let.
 • 12.08.2003  František Nedvěd   - s doprovodnou kapelou DRUHÉ PODÁNÍ. Koncert populárního zpěváka, plný písní, vlídného slova a pohody spojený s prezentací nového CD.
  První nádvoří zámku. Vstupné 90,- plné, 50,- děti do 10 let.
 • 14.08.2003 19:30  Poutníci   - koncert jedné z nejpopulárnějších skupin hrající country a bluegrass.
  První nádvoří zámku. Zahájení v 19,30. Vstupné 90,- plné, 50,- děti do 10 let.
 • 19.08.2003 19:30  Kytice Erbenových balad   - LITERÁRNĚ HUDEBNÍ FESTIVAL - PRVNÍ ČÁST. Pořad připomíná v novém melodramatickém zpracování 150. výročí prvního vydání známých Erbenových textů, které se staly jednou ze základních hodnot českého písemnictví.
  Účinkuje dramatický umělec ALFRÉD STREJČEK a skladatel a přední sólista kytarové hry ŠTĚPÁN RAK.
  Hudební salon zámku. Zahájení v 19,30. Vstupné 90,- plné, 50,- děti do 10 let.
 • 20.08.2003 19:30  Máchovské Nokturno   - LITERÁRNĚ HUDEBNÍ FESTIVAL - DRUHÁ ČÁST. Koncertní hold Karlu Hynkovi Máchovi s hudbou Štěpána Raka.
  V netradičním spojení hudby a slova účinkuje dramatický umělec ALFRÉD STREJČEK a přední sólista kytarové hry ŠTĚPÁN RAK.
  Hudební salon zámku. Zahájení v 19,30. Vstupné 90,- plné, 50,- děti do 10 let.
 • 26.08.2003 19:30  Dvě a dvě jsou tři   - (ne)matematická divadelní kratochvíle o pěti obrazech, čtyřech mezihrách, prologu a epilogu pro dvě herečky, jednoho herce a množinu diváků. Účinkují členové souboru Městského divadla ve Znojmě. PŘEDSTAVENÍ TRVÁ POUZE 45 MINUT!!
  První nádvoří zámku. Zahájení v 19,30. Vstupné 50,- plné, 30,- děti do 10 let.
 • 30.08.2003 19:30  Vranovský zámecký slavík   - přehlídka vítězů amatérské pěvecké soutěže.
  První nádvoří zámku. Zahájení v 19,30. Vstupné 30,- plné, 20,- děti do 10 let.
 
Otevírací doba

Zámek:
duben: sobota, neděle, svátky 900 - 1200, 1300 - 1600
květen, červen: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1700
červenec, srpen: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1800
září: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1700
říjen: sobota, neděle, svátky 900 - 1200, 1300 - 1600
Poslední prohlídka začíná hodinu před koncem návštěvní doby.
 
Kaple:
červenec, srpen: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1715
Poslední prohlídka v 1700. Jindy pouze po předchozí dohodě.
 
Vstupné

60,- plné * 40,- důchodci * 30,- děti od 6 let, učni, studenti * 10,- invalidé, děti do 5 let * zdarma děti do 2 let a pracovníci památkové péče
Příplatek 60,- za vyžádaný cizojazyčný výklad.
 
Prohlídkové okruhy

Interiérová instalace - s průvodcem, 55 min., nejvíce 25 návštěvníků.
Zámecká kaple - s průvodcem, 10 min., nejvíce 40 návštěvníků.
 

 

 
 
Doplňkové služby

Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů, pronájem prostor po předchozí dohodě
 
Foto, kamera

50,- * ne
 
Bez bariér

zámecké interiéry jsou bez bariérové, přístup nikoliv, řeší se s pomocí zaměstnanců zámku
 
Parkování

500 m * 500 m
 
Provozovatel

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně
 
Vlakbus

Stanice bus: Vranov nad Dyjí, autobusové nádraží (100 m)
Stanice vlak: Šumná (9 km)
Vyhledat autobusové spojení
Vyhledat vlakové spojení

 
 

  


 

 
Vyhledat možnosti stravování ...
 


 • Hotel Kárník
Nachází se v klidné zóně na „ZLATÉM KŘÍŽI“ města Znojma.
V dosahu hotelu:
 • znojemský hrad, muzeum, historické podzemí (vše ve vzdálenosti do 200 m)
 • Gránické údolí a Národní park PODYJÍ
 • možnost vyžití při degustaci vín ve znojemském regionu, lze zajistit posezení ve vinných sklípcích i pro větší skupiny
 • největší vinotéka v ČR
 • pěší i cyklo - turistika
 • přehrady: Znojemská přehrada (400 m), Vranov nad Dyjí (22 km), Jevišovice (16 km), Výrovická přehrada (10 km)
 • squasch, tenis, vyjížďky na koních ...

 
Telefon:515 226 826 
Podrobnější údaje >>>

Podrobnější
údaje >>>
Adresa:Zelenářská 25, Znojmo
Email: hotel.karnik@seznam.cz
Jazyky:
Rezervace:telefon, email
Ceny:750
Kapacita:41+4

 
Vyhledat další možnosti ubytování ...
 
 
 

 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015