Klášter Zlatá Koruna
Vítáme Vás HistorieExpozicePohledniceUbytováníRestaurace Diskuze \"" English version

Klášter Zlatá Koruna
Adresa:  Klášter
38202  Zlatá Koruna 1
Telefon:  380 743 126

Národní kulturní památka
 

Poslední aktualizace:  2.4.2006
Poloha tohoto objektu
 

Jihočeský kraj, vzdušnou čarou 5 km severně od města Český Krumlov.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Zakládací listinou Přemysla Otakara II. ze září roku 1263 byl zřízen cisterciácký klášter Sancta Corona. Své jméno získal podle relikvie trnu z Kristovy koruny, kterou obdržel Přemysl Otakar II. od Ludvíka IX. Svatého a daroval ji nově založenému klášteru. V té době však již měl být na místě konvent z mateřského kláštera v Heiligenkreuzu, který odtamtud odešel v čele s bývalým opatem Jindřichem již 6. dubna 1263. Tuto skupinu očekávaly na místě nejnutnější, nejspíše dřevěné budovy. Lokátorem staveb byl zvíkovský purkrabí Hirzo, jehož kenotaf je dodnes v klášterním kostele uložen.
 
Po smrti Přemysla Otakara II. byl klášter pravděpodobně zcela zničen Vítkovci, kteří okamžitě zabrali klášterní majetek a musel být zakládán znova. O tom svědčí usnesení generální kapituly řádu v Citeaux, která pověřila morimondského opata provedením inspekce zaniklého místa a místa, kde chce český král znovu postavit zbořený klášter. Další usnesení generální kapituly uložilo morimondskému opatovi shromáždit rozptýlený zlatokorunský konvent, který se pak v roce 1281 dostal pod filiační podřízení konventu v Plasech. Následující období znamenalo pro klášter velký rozkvět. Za čtvrtého opata Bartoloměje bylo opatství znovu vystavěno a podporováno králem Václavem II.. V první čtvrtině 14. století se majetek kláštera rozmnožil o zboží bavorovské, které Bavor III. ze Strakonic klášteru daroval. Další nadání učinili Michalovicové, usídlení na nedalekém Velešíně. Pozoruhodný majetek získal klášter také v cizině nákupem vinic v okolí Pasova a Kremsu.
 
Svatokorunští cisterciáci pronikali při svém kolonizačním úsilí často i za hranice svého území, čímž docházelo k častým sporům se sousedy. Mezi největší a nejvleklejší spor patří anektování území vyšehradské kapituly na Prachaticku, kde založili svatokorunští cisterciáci přes dvacet osad. V průběhu 14. století se objevovaly stížnosti na svatokorunské řeholníky, které vyvrcholily stížností na opata Ludolfa a jeho následovníka opata Eberharda až u papeže Urbana V. v Avignonu. Přes všechny tyto problémy vytvořil řád během 14. století velkou doménu, v níž vzniklo více než 100 nových vsí.
 
Roku 1354 klášter vyhořel a proto byl do opatství povolán kameník Michal, bratr Petra Parléře. Klášterní skriptorium bylo zřejmě již dokončeno, protože písař Wigand z Grevensteina napsal pro klášter několik iluminovaných knih.
 
Na počátku 15. století narůstala na klášterním panství nespokojenost, vyvolaná právem odúmrti i předchozím chováním svatokorunských řeholníků. Zatímco na sousedním rožmberském panství bylo právo odúmrti zrušeno, svatokorunským poddaným bylo zrušení tohoto práva několikrát odmítnuto. Proto za podpory místního obyvatelstva dobyli husité v roce 1420 dvakrát Svatou Korunu a zcela ji vypálili. Většina mnichů v čele s opatem Rutgerem se zachránila útěkem do Rakous, kde měl klášter své vinice. Klášterní poklady byly uschovány na českokrumlovském hradě, pozemky pat ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

 • Malý konvent - Malý konvent sloužil ve středověku mnichům jako klášterní nemocnice. Po vypálení kláštera do 17. století se do malého konventu soustředil veškerý klášterní život. Po návratu mnichů do původní konventní budovy byl v malém konventu roku 1697 zřízen noviciát.
 • Kaple Andělů Strážných - Kaple Andělů Strážných je nejstarší dochovanou částí kláštera a byla od počátku postavena jako patrová. Do prvního patra se vcházelo točitým schodištěm, které bylo ubouráno počátkem 17. století při zřizování hudební kruchty. Schodiště pak bylo přistavěno zvenčí. Chronogram v nápise vítězného oblouku skrývá datum poslední malířské výzdoby, kterou provedl František Prokyš v rokokovém duchu:
  SANCTI ANGELI CVSTODES NOSTRI DEFENDITE NOS IN PVGNA
  (Svatí andělé, strážci naši, ochraňujte nás v boji )
 • Velký konvent - Velký konvent s křížovou chodbou byl stavěn ve stejné době jako klášterní kostel. Byl pobořen husity natolik, že kromě klenutých místností z něj stály jen holé zdi. Opravy a dostavby se dočkal ve 2. polovině 17. století. Za opata Bylanského byla křížová chodba vymalována výjevy z dějin cisterciáckého řádu. Autorem fresek byl konvrš Lukáš Plank, který použil jako předlohu historický spis oseckého cisterciáka Augustina Sartoria "Cistercium bis tercium" z roku 1700.
 • Kapitulní síň - Kapitulní síň byla pro řádový život druhá nejvýznamnější prostora hned po kostele. Byla postavena na sklonku 13. století v duchu výrazného linearismu v gotické architektuře. Na dvou rohových konzolách u vnějších oken jsou podle klášterní tradice zobrazeny tváře Přemysla Otakara II. a jeho druhé manželky Kunhuty Uherské. Rokokové malby na klenbě představují náboženské alegorie. Nad vchodem do kapitulní síně je znak posledního opata Bohumíra Bylanského.
 • Fraterie - Fraterie byla určena denní práci mnichů. Od 17. století zde bývala umístěna klášterní knihovna, která v době zrušení kláštera měla přes 3.300 svazků. Byly zde pracovny mnichů a pro jejich tělesné potřeby byly na konci tohoto křídla zřízeny latriny s důmyslným čištěním vodním kanálem, procházejícím pod budovou.
 • Refektář - Refektář - klášterní jídelna - byl s křížovou chodbou spojen terakotovým gotickým portálem z poloviny 14. století. Valená klenba s výsečemi je zdobena třemi raně barokními freskami z roku 1685. Prostřední freska zpodobňuje Nejsvětější Trojici, malba u dveří představuje proroka Habakuka s andělem a na poslední fresce je znázorněna Hagar se synem Ismaelem a andělem.
 • Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Monumentální chrám byl v roce 1420 husity natolik zničen, že se část klenby zřítila. V rumišti presbytáře dal tehdejší patron kláštera Vilém z Rožmberka dokonce kopat zem a pálit z ní sanytr. Při velké opravě kostela v letech 1663 až 1669 dostal chrám novou klenbu, o čtyři metry nižší než původní gotická klenba, dochovaná pouze ve východní boční lodi. Do středů jednotlivých klenebních polí byly umístěny trnové koruny jako připomínka původního názvu kláštera. Hlavní oltář Nanebevzetí Panny Marie a oba kenotafy vytvořil v letech 1771 a 1772 sochař Jakub Eberle na objednávku posledního opata Bylanského. Kenotaf po levé straně presbytáře byl věnován Přemyslu Otakarovi II. a jeho protějšek tvoří kenotaf významného dobrodince kláštera Bavora III. z Bavorova. V pravé kapli je oltář s kopií gotického obrazu Madony Zlatokorunské.
  Cisterciáci věnovali hudbě vždy velkou pozornost. O tom nasvědčují i jedny z nejlépe zachovaných barokních varhan u nás. Byly postaveny vletech 1698 - 1699 českobudějovickým varhanářem Mikulášem Christaindlem a dokončeny loketským varhanářem Abrahámem Starckem.

 
Zajímavost

Uprostřed nádvoří roste lípa, která zde byla zasazena ve 2. polovině 18. století za posledního opata Bohumíra Bylanského. Jedná se o lípu Stříhanolistou naroubovanou na lípu Širokolistou.
 
Kulturní akce

V současné době se v tomto objektu nekonají žádné kulturní akce, případně nás o nich jejich pořadatel neinformoval. 
Otevírací doba

duben, květen: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1600
červen - srpen: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1715
září, říjen: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1600
 
Vstupné

55,- plné * 30,- snížené *** 110,- cizinci plné * 60,- cizinci snížené
 
Prohlídkové okruhy

S průvodcem, 60 min, min.5 návštěvníků, nejvíce 60 návštěvníků.
1. prohlídková trasa: prochází přízemím Malého konventu s kostelem Andělů strážných a Velkým konventem. Fraterie s pracovnami mnichů, klášterní knihovnou, refektářem, ambity, kapitulní síní a klášterním kostelem Nanebevzetí P. Marie umožňuje nahlédnout do vnitřního života kláštera v době jeho největšího rozkvětu. Nově koncipovaná trasa je zaměřena na řád cisterciáků a jeho působení v rámci českých zemí.
2. prohlídková trasa: v patře Velkého konventu je určena zájemcům o jihočeské písemnictví.
 

 

 
 
Doplňkové služby

Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů, pronájem prostor po předchozí dohodě, pořádání svateb.
 
Foto, kamera

ne * ne
 
Bez bariér

ne
 
Parkování

300 m (placené) * 300 m (placené)
 
Provozovatel

Státní památkový ústav v Českých Budějovicích
 
Vlakbus

Stanice bus: Rájov, Zlatá Koruna (150 m)
Stanice vlak: Zlatá Koruna (200 m)
Vyhledat autobusové spojení
Vyhledat vlakové spojení

 
 

  


 • Hospoda U Malého Vítka
Hotýlek a hospoda je umístěná v srdci Českého Krumlova, na trase náměstí-zámek. Restaurace je vytvořená originálním členitým stylem, ze čtyř místností. Ve večerních hodinách se speciality na grilu připravují v plně funkční 500 let staré černé kuchyni.
 
Telefon:380 711 925 
Podrobnější údaje >>>

Podrobnější
údaje >>>
Adresa:Radniční 27, Český Krumlov
Email:vitekhotel@email.cz
Jazyky
menu:
Cz, De, En
Jazyky
obsluha:
Cz, En
Rezervace:telefon, email
Ceny:50 - 250
Otevřeno:Po-so 9-23, ne 9-22

 
Vyhledat další možnosti stravování ...
 


 • Hotel U Václava
Stylový hotel a útulnou restauraci naleznete v nově zrekonstruovaném renesančním domě v klidné ulici 200 m od zámku v Českém Krumlově. Pokoje jsou velké, tiché, s okny do zahrady, vybaveny TV, CD-ROMem, minibarem, koupelny pak rohovou vanou a bidetem.
 
Telefon:380 715 094 
Podrobnější údaje >>>

Podrobnější
údaje >>>
Adresa:Nové Město 25, Český Krumlov
Email: uvaclava@quick.cz
Jazyky:Cz, De, En, Ru, Fr, Es
Rezervace:telefon, fax, email
Ceny:2200
Kapacita:14

 
Vyhledat další možnosti ubytování ...
 
 
 

 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015