Benediktinský klášter a kostel sv. Vojtěcha, Broumov
Vítáme Vás HistorieExpozice Diskuze \"" English version

Benediktinský klášter a kostel sv. Vojtěcha, Broumov
Adresa:  Benediktinské opatství sv. Václava
55001  Broumov
Telefon:  491 522 171
Email:  klaster@mybox.cz

Národní kulturní památka
 

Poslední aktualizace:  28.8.2006
Poloha tohoto objektu
 

Hradecký kraj, vzdušnou čarou 25 km severně od města Náchod.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...
Popis

Český král Přemysl Otakar II. daroval broumovský výběžek břevnoským benediktinům v roce 1213. Po roce 1322 bylo založeno v Broumově benediktinské probošství a původní tvrz se začala postupně přestavovat v klášter. Původní klášterní kostel byl gotický a stejně jako dnes byl zasvěcený sv. Vojtěchovi. V dobách husitských válek přichází do Broumova břevnovský opat Mikuláš s několika řeholníky. Z Břevnova zachraňují nejcennější věci, mezi jinými i rukopis Bible, tzv. Kodex gigas, který je nyní ve Švědsku. Pražský klášter byl zničen husity v roce 1420. Husité také dvakrát obléhali Broumov, ale díky pevným hradbám ho nikdy nedobili. Přesídlením opata z Břevnova do Broumova vzrůstá důležitost tohoto kláštera, kde konci 16. století však dochází k hlubokému úpadku řeholního života i v Broumově následkem pronikajícího reformního hnutí. Smutně proslul např. opat Martin II. z Pravdovic, kterému říkali \"korýtko\". Musel se vzdát opatství a na jeho místo byl dosazen energický opat Volfgang Selender z Prošovic. Ten se však dostal do střetu s místními protestanty, byl nucen město opustit a zemřel v roce 1619 na Moravě. Jeho tělo bylo později převezeno do Broumova a pohřbeno v opatském kostele.
Následuje celá řada významných opatů v době katolické reformace po r. 1620, z nichž se nejvíce zapisují do dějin kláštera dva: opat Tomáš Sartorius a opat Otmar Zinke. Nastává doba úžasné stavební činnosti. Již za opata Tomáše se začal přestavovat klášterní kostel z gotické do barokní podoby. Je to dílo italského architekta Martina Allia z Löwentalu. Dokončení však uskutečnil Otmar Zinke, který toto dílo svěřil významným barokním architektům Krištofovi a Kiliánu Ignáci Dienzenhofferům. Ti také přestavěli další části kláštera.
Zvláštní kapitolu v dějinách kláštera tvoří klášterní gymnázium. Již v dobách předhusitských bylo známé natolik, že zde studoval první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Dále to byl např. český kněz a vlastenec Bohuslav Balbín, Alois Jirásek. Klášterní gymnázium bylo zrušeno nacisty v r. 1939. Po roce 1945 byli němečtí řeholníci z větší části vysídleni a usadili se v bavorském Rohru, kde si opravili bývalý augustiniánský klášter. Tam také založili gymnázium sv. Jana Nepomuckého. Po vysídlení německých řeholníků byly do kláštera povoláni na velmi krátkou dobu čeští benediktini ze Spojených států. Nástup komunistů v roce 1948 je přinutil také k odchodu. V roce 1950 se stává z broumovského kláštera neblaze proslulý internační klášter. Bylo to vlastně jedno z mnoha vězení, které zde komunisté po zrušení a vyloupení klášterů zřídili. Kněze a řeholníky vystřídaly velmi brzo řeholní sestry. Ty zde žily v nelidských podmínkách a byly nuceny pracovat v továrnách a zemědělství. Úlevu přinesl až rok 1968, kdy se většina sester rozešla do charitních domovů. Zůstaly pouze sestry dominikánky, které zde po celá léta pekly hostie pro potřebu českých a moravských farností. Sestry dominikánky odešly v r. 1990 na Moravu. Klášter byl navrácen původním maji ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

  • Opatský kostel sv. Vojtěcha - Původně gotický, přestavěný podle návrhu Allia z Löwentalu, dokončený K. I. Dienzenhofferem. Fresky na stropě od Jana Jakuba Steinfelse ze Steinfelsu zachycující život sv. Vojtěcha. Štukatérská výzdoba od Tomase a Antonia Soldatiových. Oltářní obrazy od Václava Vavřince Reinera, sochy od Jäckla. Vzácné chórové lavice, mříž. Místo nalezení kopie Turínského plátna.
  • Sakristie - Vzácný intarzovaný nábytek, freska oběť Melchizedecha od Antona Felixe Schefflera, štukatérská výzdoba dílem Spinettiho. Cínové umyvadlo z roku 1670.
  • Knihovna - Obsahuje kolem 17000 svazků, obrazy opatů od Petra Brandla, Molitora, fresky od Jana Karla Kováře, glóbus z roku 1712. Připojena výstava starých tisků, především biblí.
  • Refektář - Štukatérská výzdoba od Spinettiho, fresky od Jana Karla Kováře, obrazy od Schefflera a Molitora, výstava mešních rouch, např. roucho vykládané pravými českými granáty. Kopie Turínského plátna - unikát ve Střední Evropě z r. 1651. Kopie plátna, ve kterém byl pohřben Ježíš Kristus v hrobě a na kterém se zázračným způsobem objevil otisk jeho postavy.
  • Vamberecké mumie - Pozůstatky mumifikovaných vambereckých měšťanů, kněží, varhaníků a dalších významných osobností (Magdalena Grambová) uložené v podzemí kláštera.

 
Zajímavost

Hřbitovní kostelík „U naší milé Paní“ na broumovském hřbitově, patří mezi nejstarší dřevěné stavby ve střední Evropě. Vzácná kopie Turínského plátna – unikát ve střední Evropě.
 
Kulturní akce

V současné době se v tomto objektu nekonají žádné kulturní akce, případně nás o nich jejich pořadatel neinformoval. 
Otevírací doba

duben: úterý - sobota, prohlídky začínají v 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hod, neděle v 10, 11, 14, 15 a 16 hod
říjen: úterý - sobota, prohlídky začínají v 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hod, neděle v 10, 11, 14, 15 a 16 hod
Jindy pouze po předchozí dohodě.
 
Vstupné

Klášter: 50,- plné * 25,- snížené
Mumie a další kostely: po 10,-.
 
Prohlídkové okruhy

S průvodcem, 45 min.
 

 

 
 
Doplňkové služby

Prodej upomínkových předmětů.
 
Foto, kamera

200,- * 500,-
 
Bez bariér

ne
 
Parkování

100 m (placené) * 100 m (placené)
 
Provozovatel

Benediktinské opatství sv. Václava
 

  


 

 
Vyhledat možnosti ubytování ...
 
 
 

 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015