Hrad a zámek Jindřichův Hradec
Vítáme Vás HistorieExpoziceAkcePohledniceUbytování Diskuze \"" English version

Hrad a zámek Jindřichův Hradec
Adresa:  Dobrovského 1/I
37701  Jindřichův Hradec
Telefon:  384 321 279
Email:  zamek@j-hradec.cz

Národní kulturní památka
 

Poslední aktualizace:  2.10.2006
Poloha tohoto objektu
 

Jihočeský kraj, ve městě Jindřichův Hradec.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

Autor: Petr Kovář
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

pohled na rondel
Autor: Petr Kovář
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

podzámčí
Autor: Petr Kovář
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Autor: Luboš Stiburek
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Na skalnatém ostrohu nad řekou Nežárkou na jedné straně a mokřinami na straně druhé bylo založeno na starším slovanském osídlení přemyslovské hradiště. V písemných pramenech je poprvé zmíněno v roce 1220. Tehdy již bylo v držení Jindřicha, jednoho ze synů legendárního Vítka z Prčice. Páni z Hradce zde sídlili až do roku 1604, kdy po meči vymřeli.
 
Dispozice mimořádně rozsáhlého hradu byla trojdílná. Jeho výstavba započala okrouhlým bergfritem, útočištnou věží, původně přístupnou pouze v patře románským portálkem. Podle vzhledu a pozdějšího využití se jí dnes říká Černá věž nebo též Hladomorna. K staršímu hradištnímu opevnění pak byl přistavěn románsko – gotický čtyřprostorový palác, připojený na jedné straně k věži. Nejspíše za krále Přemysla Otakara II. byl vnitřní hrad upravován. V patře paláce byla zřízena kaple a ke zbývajícímu východnímu nároží byla z parkánové strany přistavěna čtverhranná obytná věž Hranatka.
 
K podstatným změnám v podobě hradu došlo až ve 14. století. Oldřich III. z Hradce dal gotický palác rozšířit směrem do nádvoří a kapli opatřit novým polygonálním závěrem, vytaženým do parkánu. Současně byla provedena náročná nástěnná výmalba nejen tzv. Svatojiřské legendy ( datována 1338), ale i ostatních interiérů gotického paláce. Velkolepé přestavby se Jindřichův Hradec dočkal v pozdní gotice. Ke starému gotickému paláci bylo přistavěno křídlo Královského paláce s nádherným sálem se třemi poli síťové klenby, z druhé strany spojila gotický palác s novou dvoutraktovou palácovou stavbou, zvanou Stavení zelených pokojů, vznosná arkáda na dvou tordovaných sloupech. Z nového paláce se zachovala pouze drobná kaple Panny Marie a tzv. Stříbrnice s freskami Mistra Žirovnického. Parkánovou hradbu u Černé věže mezi čtvrtou a pátou branou překročila čtverhranná věž Menhartka, zvaná též Červená věž. Tato pozoruhodná stavba obsahuje dnes v přízemí černou kuchyni s neobvyklým čtyřkomínovým řešením. V patře se třemi arkýři se nachází tzv. Soudnice. Fresková výmalba, znázorňující Zemský soud a Ptačí sněm, souvisela s úřadem Jindřicha IV. z Hradce, který byl správcem bechyňského kraje a tím i soudcem. Vynikající práce Mistra Žirovnického byla bohužel nenávratně poškozena v 16. století, kdy byla Soudnice přeměněna v udírnu.
 
Zásadní význam pro přeměnu hradu na renesanční zámek měla stavební aktivita Jáchyma z Hradce, který přivedl na Jindřichův Hradec italské stavitele pod vedením Antonia Ericera. Ti založili nový trakt, uzavírající druhé nádvoří a táhnoucí se až na třetí nádvoří. S postupující výstavbou této budovy byla roku 1566 zbořena věž Hranatka.
 
Roku 1565 Jáchym z Hradce utonul a práce byly zastaveny až do zletilosti jeho syna Adama II. Teprve v roce 1580 uzavřel mladý vladař smlouvu s Baltazarem Maggim z Arogna na osazení oken a zaklenutí interiérů rozestavěného paláce. V rychlém sledu pak následovaly další stavby. Podle původního projektu Jáchyma z Hradce vystavě ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

 • Adamovo stavení - Klasická zámecká expozice, připomínající tři rody, vládnoucí na Jindřichově Hradci. Návštěvník je na schodišti seznámen s legendou o Dělení růží - dělbě majetku mezi syny Vítka z Prčice.
 • Pážecí pokoj - Se skříní, zdobenou řezbami Mistra I.P., jsou alianční znaky pánů z Hradce a jejich manželek. Připomínán je zde Adam I. z Hradce, který dal postavit tzv. Královský palác a vyzdobit ho portréty českých panovníků.
 • Ložnice Adama II. - Připomíná svým vybavením velkého stavebníka a posledního vladaře z rodu pánů z Hradce. Na posteli je unikátní vyšívaná pokrývka z výbavy Kateřiny z Monfortu, jeho manželky.
 • Pracovna Viléma Slavaty - Jsou zde mimo historizujícího nábytku velmi zajímavé portréty příslušníků poslední generace pánů z Hradce, jejichž dědicem se Vilém Slavata stal sňatkem s Lucií Otýlií z Hradce. Slavnostní portréty obou manželů jsou soudobé kopie ze 17. století.
 • Předpokoj - Se zachovalým kazetovým stropem, vytvořeným roku 1582 truhlářem Deschnerem a vymalovaný Raimundem Paulem, patří k několika málo původním renesančním pokojům, které při požáru zámku nebyly zničeny. Předpokoji dominuje obraz "Zázračné zachránění českých místodržících", připomínající události z roku 1618, které předznamenaly třicetiletou válku.
 • Černínská jídelna - Představuje unikátní jídelní soubor z habánské majoliky, který byl postupně doplňován po celé 17. století. Jídelnu doplňuje bruselská tapiserie, znázorňující jeden ze sedmi divů světa - Kolos Rhodský.
 • Rožmberskou chodbou - S portréty blízkých příbuzných pánů z Hradce Rožmberků a portréty pozdějších majitelů zámku Slavatů se prochází do Černínské jídelny. Tato místnost tvořila v minulosti spolu s vedlejším sálem tzv. dolní tabulnici, nenávratně poškozenou požárem v roce 1773. Při stavebních úpravách v minulém století byla tabulnice předělena příčkou. V jídelně jsou dnes vzácné závěsné obrazy, pocházející z proslulé Černínské obrazárny. V průčelí je zavěšen největší obraz v jižních Čechách, zobrazující bitvu křesťanů s Turky, dílo Salvatora Rosy.
 • Gobelínovém pokoji - Je zavěšen gobelín s navarrskými a bourbonskými znaky, tkaný podle kartonu malíře Charlese Lebruna, prvního ředitele královské manufaktury Gobelinů v Paříži.
 • Věžní salon - Je vybaven druhorokokovým nábytkem. V nástěnné výzdobě salonu se projevují exotické inspirace, charakteristické pro toto období.
 • Pokoj Evžena Černína - Je vyzdoben portréty jeho rodiny od Františka Tkadlíka. Elektrické rozvody v této místnosti jsou vzácnou technickou památkou. Elektroinstalaci zde provedl v letech 1886 a 1887 český vynálezce a elektrotechnik František Křižík.
 • Modrá pracovna a Předpokoj - Sloužily v minulém století jako pokoje pro hosty. Jsou vybaveny empírovým nábytkem a na zdech visí tehdy tak oblíbené veduty.
 • Kapli sv. Ducha - Kaple, přestavěná Františkem Maxmiliánem Kaňkou v letech 1709 a 1710, byla vybavena třemi oltáři s obrazy Michala Resche mladšího. Královský sál se třemi poli síťové klenby dal pravděpodobně postavit Adam I. z Hradce. Později, po přepažení, byl v prostorách Královského paláce umístěn soubor fiktivních portrétů českých panovníků. Dnes jsou zde vystaveny kopie původních hradeckých originálů od francouzského emigranta Laboriera.
 • Místnost s krbem - Patřila původně ke Královskému sálu. Vlašským komínem dal místnost opatřit roku 1559 Jáchym z Hradce.
 • Místnost před kůrem - Původní kapli, byly postaveny varhany vytvořené v letech 1769 až 1774 dačickým varhanářem Josefem Horákem.
 • Místnost před legendou - Patřila ve středověku k panskému obydlí a původně byla celá pokrytá nástěnnou malbou, kterou ve všech třech následujících místnostech provedl roku 1564 malíř z Bystřice.
 • Legenda sv. Jiří - Patří k nejvýznamnějším gotickým památkám tohoto druhu. Výjimečnou malířskou výzdobu této místnosti dal roku 1338 pořídit Oldřich III. z Hradce. V několika vyprávěcích pásech zachycuje výmalba složitý příběh ze života sv. Jiří. Pod pásy s legendou jsou vymalovány štíty se znaky českých pánů, pravděpodobně účastníků křížového tažení krále Jana Lucemburského proti pohanským Prusům v roce 1336.
  Místnost s válcovým krbem a Místnost s valenou klenbou patřily dámské části šlechtického dvora - Fraucimoru, stejně jako sousední Místnost u Madony. Dnes je v této prostoře umístěna vzácné dílo české pozdně gotické malby - Madona z Jindřichova Hradce, datovaná do období po roce 1460.
 • Malé arkády - Dílo Antonia Comety z roku 1591. Z arkád se naskýtá pohled na třetí nádvoří. Po krátkém výkladu o jednotlivých fázích výstavby nádvoří vchází návštěvník branou pod Malými arkádami do bývalého parkánu s Červenou věží, zvanou Menhartka. Přízemí Červené věže bylo v 16. století upraveno na hradní kuchyni, se kterou je spojována pověst o Bílé paní, která zde vařila na Zelený čtvrtek sladkou kaši. Tento zvyk byl zachován až do 18. století, kdy bylo "krmení chudých" zrušeno a Černínové zřídili místo toho fundaci pro nejchudší poddané.
 • Knihovna - S původními knihovními skříněmi z loveckého zámku v Jemčině je návštěvník seznámen s vybudováním jemčinské obory po obrovském požáru v roce 1790, který trval osm dní a kdy většina lesa vyhořela. V knihovně je vystaven portrét Jana Rudolfa Černína, který dal prostřednictvím lesmistra Wachtela oboru moderně obnovit a znovu vysázet.
 • Chodba se psy - Připomíná slavné období parforsních honů 18. století. Kolekci psích portrétů vymaloval pro Františka Josefa Černína a jeho manželku Marii Isabelu malíř Petr Václav Berger.
 • Pokoj s grafikami a malá ložnice - Jsou vybaveny klasicistním nábytkem v jednotném stylu s ostatními doplňky - obrazovými rámy, paravany i svítidly.
 • Velká ložnice - Připomíná pronikání osvícenské filosofie do života šlechtické společnosti druhé poloviny 18. století. Po stranách dveří jsou portréty Marie Terezie a její dcery Marie Antoinetty.
 • Jemčinská jídelna - Nese svůj název podle portrétů rodiny Prokopa Vojtěcha Černína, stavitele jemčinského zámku. Po dokončení Jemčiny se do nového zámku přesunul veškerý společenský život černínské rodiny.
 • U Mečíře - Byla pojmenována podle architekta Mečíře, který zachytil původní vybavení této pracovny ve svém grafickém listu
 • Věžový salón - Byl zařízen jako dámská pracovna křehkým klasicistním nábytkem a grafickými listy z cest po Evropě.
 • Černínská obrazárna - Je portrétní galerií rodiny Černínů od zakladatele slavné sbírky obrazů Jana Humprechta Černína a jeho manželky Diany Gazoldo až po Františka Josefa Černína, za jehož vlády dosáhla Černínská obrazárna největšího rozkvětu. K vybavení místnosti patří i kulečník, oblíbená hra krále Ludvíka XIV.
 • Rondel - Návrh hudebního pavilonu vypracoval rožmberský stavitel Baldassare Maggi z Arogna a od roku 1592 stavbu řídil kameník Antonio Cometta. Výzdoba Rondelu měla podtrhnout fiktivní rodokmen stavebníka Adama II. z Hradce, sahající až k Adamovi z ráje a navodit spolu se sousedící zahradou a arkádami představu rajské zahrady.
 • Španělské křídlo - Po rozsáhlých opravách slouží Španělské křídlo ke kulturním akcím města i regionu. V prostorách Rytířského sálu bývají instalovány příležitostné výstavy.
 • Hladomorna - Při výstupu po 142 schodech si návštěvník může z ochozu věže prohlédnout město Jindřichův Hradec a blízké okolí.

 
Zajímavost

Na Jindřichově Hradci se skutečně zjevuje Bílá paní o nočních prohlídkách vždy v pátek a v sobotu v prázdninových měsících. Atraktivní noční prohlídky pořádá správa hradu a zámku již od roku 1994, tím získal jindřichohradecký hrad a zámek své prvenství.
 
Kulturní akce


Nezobrazovat loňské akce ...

 • 04.07.2003 - 05.07.2003  Divadelní představení herců divadla J. K. Tyla v Plzni   - a divadelních ochotníků spolku Jablonský z Jindřichova Hradce, III. zámecké nádvoří.
 • 10.07.2003 - 12.07.2003  Folková růže  
 • 28.08.2004 - 30.09.2004  Výstava z malířské tvorby Miloslava Troupa   Zámecká galerie II. nádvoří. Výstava seznámí s tvorbou předního malíře Miloslava Troupa (1917 - 1993), který se prosadil ve volné tvorbě, grafice a především v knižní ilustraci (ilustroval více než 160 titulů).
 • 11.09.2004 - 12.09.2004  Dny evropského dědictví   Od 10,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 do 16,15 hod. · Zakoupíli si návštěvník SHZ v Jindřichově Hradci vstupenku na první prohlídkovou trasu (Adamovo stavení), může ji v těchto dvou dnech použít také k volnému vstupu na Státní zámek Červená Lhota . Toto platí i opačně.
 • 11.09.2004 19:30  Trumpet Tune a hosté   Tradiční troubení na zámku Program: E. Grieg, J. I. Linek, A. Dvořák, zajímavosti pro žestové nástroje...Rytířský sál Španělského křídla
 • 26.09.2004 16:00  Mezinárodní festival "Szene bunte wähne"   Slavnostní zahájení v Rytířském sále Španělského křídla v 16,00 hod.
 • 10.12.2004 - 12.12.2004  Adventní dny na hradu a zámku.  
 • 10.12.2004 19:30  Vystoupení Třeboňských pištců   Rytířský sál
 • 11.12.2004 - 12.12.2004  Adventní dny   V předvánoční době připravuje Správa SHZ ve spolupráci s Městem Jindřichův Hradec pro návštěvníky Adventní dny. Slavnostní atmosféru umocňuje vánoční výzdoba všech třech nádvoří i zpřístupněných interiérů. Právě v této době je v provozu 500 let stará Černá kuchyně, ve které se pro veřejnost připravují tradiční speciality. Třetí nádvoří se promění v živý Betlém a tajemství minulosti připomenou dosud zachovaná ruční řemesla. I. - III. nádvoří od 10,00 do 18,00 hod.
 
Otevírací doba

Adamovo stavení:
duben: denně kromě pondělí 1000 - 1200, 1300 - 1600
květen: denně kromě pondělí 1000 - 1200, 1300 - 1700
červen - srpen: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1700
září: denně kromě pondělí 1000 - 1200, 1300 - 1700
říjen: denně kromě pondělí 1000 - 1200, 1300 - 1600
 
Gotický hrad:
květen: sobota, neděle 1000 - 1200, 1300 - 1630
červen - srpen: denně kromě pondělí900 - 1200, 1300 - 1630
září: sobota, neděle 1000 - 1200, 1300 - 1630
 
Interiéry 18.-19. století:
červenec, srpen: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1700
 
Černá věž:
květen: sobota, neděle 1000 - 1200, 1300 - 1600
červen: denně kromě pondělí 1000 - 1200, 1300 - 1600
srpen: denně 930 - 1200, 1300 - 1600
září: sobota, neděle 1000 - 1200, 1300 - 1600
 
Noční prohlídky:
rezervace na noční prohlídky na mobilním telefonu 603 24 84 91
poslední týden - červenec, srpen: pátek, sobota
Jindy pouze po předchozí dohodě.
 
Vstupné

Jeden okruh: 70,- plné * 35 snížené *** 140,- cizinci plné * 70,- cizinci snížené
Černá věž: 20,- plné * 10,- snížené
Noční prohlídka: 160,- plné * 80,- snížené
 
Prohlídkové okruhy

Adamovo stavení: s průvodcem, 50 min./okruh, nejvíce 45 návštěvníků (reprezentační pokoje pánů z Hradce, Slavatů a Černínů s poukazem na historii těchto tří významných rodů a jejich obrazová galerie, dochované renesanční interiéry pánů z Hradce, část černínské sbírky obrazů)
Gotický hrad a Interiéry 18.-19. století: s průvodcem, 50 min./okruh, nejvíce 45 návštěvníků (sledování vývoje zámku v době gotické, Svatojiřská legenda, galerie českých panovníků, Jindřichohradecká Madona a návštěva černé kuchyně s legendou o Bílé paní)
Černá věž: samostatně.
 

 

 
 
Doplňkové služby

Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů, pořádání svateb, pronájem prostor po předchozí dohodě, noční prohlídky.
 
Foto, kamera

ne * ne
 
Bez bariér

jen nádvoří
 
Parkování

500 m (placené) * 500 m (placené)
 
Provozovatel

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
 
Vlakbus

Stanice vlak: Autobusové a vlakové nádraží Jindřichův Hradec vzdálená cca. 20 minut chůze od hradu a zámku
Vyhledat vlakové spojení

 
 

  


 

 
Vyhledat možnosti stravování ...
 


 • Hotel Bílá paní
Stylový rodinný hotel se nachází v ekologicky čistém prostředí jižních Čech, na historické spojnici Praha - Vídeň v Jindřichově Hradci. Nabízíme Vám dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC. Přistýlka možná. K dispozici je i apartmá. Všechny pokoje jsou vybaveny telefonem, rádiem, televizí a satelitním přijímačem.
 
Telefon:384 362 660 
Podrobnější údaje >>>

Podrobnější
údaje >>>
Adresa:Dobrovského 5, Jindřichův Hradec
Email: recepce@hotelbilapani.cz
Jazyky:Cz, De
Rezervace:telefon, fax, email
Ceny:1000 - 1100
Kapacita:10+8

 
Vyhledat další možnosti ubytování ...
 
 
 

 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015