Hrad Kašperk
Vítáme Vás HistorieExpoziceAkcePohlednice Diskuze \"" English version

Hrad Kašperk
Adresa:  Žlíbek 55
34192  Kašperské Hory
Telefon:  376 582 324
Email:  karlsberg@seznam.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  14.5.2006
Poloha tohoto objektu
 

Plzeňský kraj, vzdušnou čarou 40 km jihovýchodně od města Klatovy.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

2000
Autor: Jan Kavale
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Skok přes kastelána
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Architektura
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Po celá staletí vévodí svou siluetou okolní krajině zdaleka viditelný hrad Kašperk. Jméno tohoto nejvýše položeného královského hradu v Čechách vzniklo českým zkomolením z původního Karlsberg - Karlova Hora. Z výšky 886 m. nad mořem k sobě poutá pozornost návštěvníků tohoto krásného koutu Šumavy.
 
Založení hradu velmi úzce souvisí s rýžováním zlata a s rozvojem jeho hlubinné těžby v horním Pootaví. Nedaleké Kašperské Hory - tehdy nazývané Reichenstein, později Bergreichenstein - byly již ve 14. století významným horním městem a ze zdejších dolů plynuly do královské pokladny nemalé zisky.
 
Císař a král Karel IV. usiloval také o vytvoření důležitého obchodního spojení Čech s okolním světem. Značné úsilí proto v té době věnoval rozvoji a rozšíření tzv. Zlaté stezky, která směřovala nepřístupnými šumavskými hvozdy z jihozápadních Čech do bavorského Pasova.
 
Jak rostl hospodářský význam zdejšího kraje, rostly i reálné důvody pro jeho bezprostřední ohrožení. Za vlády prvních dvou Lucemburků na českém trůně totiž panovalo trvalé politické napětí se sousedním Bavorskem. Ochrana zdejšího území před případným nepřátelským vpádem se stala nutností. Roku 1356 proto přikázal Karel IV. svému staviteli Vítovi, řečenému Hedvábný, aby zde postavil pevný strážný hrad. Staveništěm se stal strmý výběžek Ždánovské hory a základ mohutné stavby byl dokončen již roku 1361, tedy za pouhých pět let.
 
Jihovýchodním směrem nedaleko od hradu jsou ještě dnes zbytky kamenné stavby zvané Pustý hrádek, která bývala považována za předchůdce hradu již ze 12. nebo ze 13. století. Ve skutečnosti jde o zbytky předsunutého opevnění vlastního hradu.
 
Po dokončení hrad nespravovala přímo královská komora, ale pronajímala jej takzvaným zástavním držitelům. Těm byla roku 1361 uděleno i právo nejvyšší soudní pravomoci v Prácheňském kraji, tedy právo pečovat o veřejný pořádek, bezpečnost a stíhat provinilce. Prvním držitelem hradu byl, údajně až do císařovy smrti roku 1378 , přítel Karla IV., pražský arcibiskup a první český kardinál Jan Očko z Vlašimi. V době Očkova držení hradu byla dokončena i obchodní Zlatá stezka do Bavorska.
 
V průběhu dalších let byl hrad ponecháván neustále v zástavě a držitelé se poměrně často střídali. Např. v letech 1411 až 1454 přešel do držení rodu Zmrzlíků ze Svojšína a Orlíka. Otec Petr, královský mincmistr, i jeho stejnojmenný syn patřili mezi přívržence kalicha. Díky jim se Kašperk nikdy nestal terčem pustošivých husitských útoků. Ostatně ani ve své další historii nebyl tento šumavský hrad nikdy dobyt.
 
Přestože se zástavní držitelé střídali, hrad vyžadoval pravidelnou údržbu. Až ve stejném roce, kdy hrad přebírali Zmrzlíkové ze Svojšína, tedy v roce 1411 nařídil král Václav IV. prostavět na hradě 200 kop, větším dílem nejspíš na jeho náročné údržbě. Když další ze zástavních držitelů hradu, Zdeněk ze Šternberka zorganizoval roku 1 ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

 • Hrad Kašperk - Současný prohlídkový okruh hradu Kašperk tvoří budova purkrabství, zřícena hradního paláce a Východní věž vnitřního hradu. Již na přístupové cestě k samotnému hradu však návštěvník prochází kolem zbytků obraných příkopů, částí hradebních zdí vnější linie opevnění a torza kruhové strážní věžičky.
   
  Od roku 1992 je v prostorách zrekonstruované budovy bývalého purkrabství přístupná nevelká stálá expozice, která stručně připomíná historii hradu, souvislosti založení této středověké pevnosti s těžbou zlata v oblasti Kašperských Hor a existencí mezinárodní obchodní cesty - Zlaté stezky. Z vystavených exponátů lze mj. jmenovat ukázky zlaté rudy, mlecích kamenů ze středověkých zlatorudných mlýnů, archeologické nálezy z hradu a z okolí, dokld ke Zlaté stezce, kopie zlatých mincí. Návštěvník má dále možnost si prohlédnout kopie děl sochařství a malířství doby Karla IV. a Václava IV.
   
  Od roku 1992 je v prostorách zrekonstruované budovy bývalého purkrabství přístupná nevelká stálá expozice, která stručně připomíná historii hradu, souvislosti založení této středověké pevnosti s těžbou zlata v oblasti Kašperských Hor a existencí mezinárodní obchodní cesty - Zlaté stezky. Z vystavených exponátů lze mj. jmenovat ukázky zlaté rudy, mlecích kamenů ze středověkých zlatorudných mlýnů, archeologické nálezy z hradu a z okolí, dokld ke Zlaté stezce, kopie zlatých mincí. Návštěvník má dále možnost si prohlédnout kopie děl sochařství a malířství doby Karla IV. a Václava IV.
   
  Ve zřícenině hradního paláce návštěvníky obklopí dvě palácové stěny, jež jsou svírány oběmi hlavními věžemi. Na těchto palácových stěnách jsou v hlubokých špaletách oken patrná koutová zděná sedátka, tolik typické pro gotické místnosti. V prostoru oken jsou také dochována i původní gotická ostění, výklenek s pyramidálně seskupenými okny roubené komory v 1. patře. V severovýchodním rohu paláce se připomínají stopy krbu.
   
  Východní věž hradu (stejně jako nedaleký Pustý hrádek) slouží turistům především jako rozhledna respektive jako vyhlídka na centrální Šumavu. Návštěvní si však odtud může rovněž prohlédnout vzácné zbytky dochované cihlové helmice na protější Západní věži.
   
 • Zajímavosti všedních i svátečních dnů doby lucemburské - Expozice v nově upravených prostorách budovy purkrabství nazvaná "Zajímavosti všedních i svátečních dnů doby lucemburské" (Lucemburkové vládli na českém trůně od r. 1310 do r. 1437).
  Do obou místností byl letos (2003) na jaře instalován trámový strop z 300 let ručně tesaných trámů a 150 let starých prken. V první místnosti jsou vystavěny předměty připomínající těžbu zlata v oblasti Kašperských Hor v době předhusitské, některé zajímavé archeologické nálezy z hradu a okolí s jejichž konkrétními osudy seznamujeme naše návštěvníky.Ve druhé místnosti jsou vystavěny ukázky českého výtvarného umění 2. poloviny 14. století, zbraně (např. kopí, kuše, palné zbraně), neogotický nábytek, každodenní předměty ze života našich středověkých předků (např. dětské hračky, kuchyňské náčiní, psací potřeby nebo údajná kostěnná brusle). Především dětští návštěvníci si mohou sami vyzkoušet jaké to bylo, když se kdysi děti učili rýt základní tahy písmen do dřevěných tabulek zalitých voskem.
  Z budovy purkrabství pokračuje prohlídka do bývalého hradního paláce a poté do východní věže, která slouží především jako rozhledna. Odtud je krásný výhled na velkou část Šumavy i jihozápadních Čech.
  Prohlídka hradu končí v podsklepených prostorách hradu, kde se mohou návštěvníci seznámit mj. s vývojem hradu za posledních 170 let, vystavěny jsou i ukázky zbraní i nějaké archeologické nálezy.
  V závěrečné fázi prohlídky se návštěvníkům představí i někteří významní purkrabí a kasteláni, kteří jsou nesmazatelně spjati s tímto šumavským hradem

 
Zajímavost

Kašperk je nejvýše položeným královským hradem v Čechách (886 m nad mořem). Vzácně dochovaný zbytek cihlové helmice na střeše západní věže. Do skály vysekaná cisterna na vodu. Nádherný rozhled na centrální Šumavu a okolní krajinu - procházkové okruhy a turistické stezky v okolí hradu.
 
Kulturní akce


Nezobrazovat loňské akce ...

 • 26.12.2002 - 02.01.2003  Zimní prohlídky hradu Kašperk   - Jak Čechové bojovali s chladem a prožívali Vánoce- zimní život ve středověku, vánoční zvyky za vlády Karla IV.
  Doprovodný program : 26., 28., 30. 12. vždy od 1600 promítání diapozitivů Šumavy let dávno minulých s komentářem Emila Kintzla
  27., 29., 31. 12. vždy od 1215 a od 1515 Le théatre du cheval - ukázky zručnosti koně a jezdce (jízda za koněm na lyžích, skok přes kastelána aj.)
  31. 12. od 1630 ukázky i s ohněm (louče, skok přes kastelána v ohni aj.)

  Teplé občerstvení: svařené víno, teplá medovina, káva, čokoláda, čaj, punč, preclíky a cukrovinky.
 • 16.02.2003 10:00  Zimní prohlídky hradu   - s doprovodným programem na nádvoří hradu Kašperk
  - procházka zasněženým středověkým hradem, zimní život ve středověku, Lucemburkové, za dobrého počasí krásný výhled na zimní Šumavu.
  Ukázky zručnosti jezdce a koně v zimních podmínkách
  - Le théatre du cheval - 1045, 1245, 1445
  - jízda na lyžích za koněm (slalom, skokánek, kladina), skok přes kastelána, akrobacie na koni a další ukázky drezůry
  Teplé občerstvení: čaj, káva, horká čokoláda, medovina, svařené víno, cukrovinky.
  Akce probíhá od 1000 do 1600 (poslední prohlídka začíná v 1500).
 • 03.07.2003 21:00 - 05.07.2003  Divadelní spolek Kašpar a Krless   - Správa hradu Kašperk zve k prožití romantického letního večera při představení: Májový Shakespeare (open air)
  3., 4., 5. července a 14., 15., 16. srpna 2003 vždy od 21,00.
  Představení se uskuteční v atraktivních prostorách bývalého hradního paláce. Přesně po roce chystá divadelní spolek Kašpar „letní“ představení hrané na šumavském hradě Kašperku. Před dvěma lety byla vyhlášena Kašparova dámská volenka. Dámy se začetly do Shakespeara a jejich srdce jim poradilo při výběru titulu i partnera. Pár takto stvořený si vybral režiséra. Na jevišti se setkávají zamilované dvojice z Shakespearových her Romeo a Julie, milenci ze Snu noci svatojánské, Puk, Oberon, Othelo a Desdemona - jejich příběhy se prolínají v jedinečném večeru. V hradní verzi nechybí šermířské souboje, láska, víno, tanec a živá hudba v podání skupiny Krless. No prostě žádná nuda!
  Hrají: Petr Vobecký, Monika Zoubková, Jakub Špalek, Markéta Coufalová, Tomáš Karger, Jitka Nerudová, Petr Lněnička, Jelena Juklová, Marek Němec, Václav Jakoubek.
  Režie: Filip Nuckolls, Jakub Špalek
  Představení doprovází živá podmanivá hudba v podání skupiny Krleš hrající světskou evropskou hudbu 13. - 15. století. Líbání během představení povoleno! Po skončení divadelního představení se diváci budou moci občerstvit v hradním občerstvení a při tom ještě nějakou dobu poslouchat písně muzikantů ze skupiny Krleš. Stejně jako loni je možné si při hudební produkci zatančit, neboť tanec i živá hudba na tento hrad patřil kdysi a patří opět i dnes. Pro diváky tohoto představení bude speciálně osvětlen lesní úsek cesty od hlídaného parkoviště Na Račánku na hrad Kašperk. Občerstvení na hradním nádvoří v provozu před i po skončení představení.
 • 06.07.2003 21:00  Divadelní spolek Kašpar   - uvádí v premiéře na hradě Kašperku Felix Mitterer: Účtování v domě božím
  6. července a 17. srpna 2003 vždy od 21,00 ve zřícenině hradního paláce hradu Kašperk.
  Toto představení je možné vidět jako malé nedělní představení v Divadle v Celetné. Poslední soud se netýká pouze lidí, ale především tvůrce samého - Bůh otec a jeho synové, Kristus a Lucifer vedou napínavý rodinný spor o svou i naší existenci...
  Hrají: Bořivoj Navrátil, Jan Potměšil, Miloš Kopečný, Eva Elsnerová, Jelena Juklová, Miloš Vacík
  Režie: Jaroslava Šiktancová
  Lesní úsek cesty na hrad od hlídaného parkoviště speciálně osvětlen. Občerstvení na hradním nádvoří v provozu před i po začátku představení.
 • 01.08.2003 20:00  Souboje v plamenech   - skupina scénického šermu Romantika.
  Scénický šerm s chladnými zbraněmi, se zapálenými dřevci a loučemi, pyrotechnické efekty, orientální tance.
  Nádvoří hradu Kašperk, občerstvení zajištěno.
 • 14.08.2003 21:00 - 16.08.2003  Divadelní spolek Kašpar a Krless   - Májový Shakespeare
 • 17.08.2003 21:00  Divadelní spolek Kašpar   - Účtování v domě božím
 • 26.12.2003 - 02.01.2004  Zimní prohlídky hradu Kašperk   s doprovodným programem, denně 1000 - 1600hod,
  Zimní život a vánoční čas starých Čechů
  Prohlídky zaměřeny na vytápění hradů, "zimní" jídelníček, oblečení, chápání pojmu čas, dodržování a porušování vánočních zvyků v době Karla IV. (2. pol. 14. stol). V závěru prohlídky malá živá překvapení a dárek na památku.
  Doprovodný program:
  Promítání diapozitivů s komentářem Emila Kintzla
  26. 12. od 1600 - Stará šumavská řemesla
  28. 12. od 1600 - Historie lyžování na Šumavě
  30. 12. od 1600 - Zmizelá Šumava (zaniklé obce, kostely apod.)
  Zimní ukázky zručnosti koně a jezdce(jezdkyně Bára a kůň jménem Spící flek)
  27., 29. a 31. 12. vždy od 1215 a od 1515
  jízda za koněm na lyžích (slalom, kladina), přejezd přes kastelána, ukázky drezůry koně
  31. 12. 1630 navíc malé představení s loučemi a s ohněm
  Občerstvení: teplá medovina, svařené víno, káva, horká čokoláda, čaj, punč, preclíky, cukrovinky
  Zázemí: letos poprvé pro návštěvníky možnost ohřát se v mezipatře západní bašty (prostor nad pokladnou)
 • 21.02.2004 - 22.02.2004  Masopustní prohlídky   - hrad Kašperk uvádí masopustní prohlídky hradu Kašperk, Masopustní veselí starých Čechů a zima na hradě, Zimní život a masopustní veselí ve středověku, zima na Kašperku.
  Otevírací doba: 1000 - 1645hod., poslední prohlídka začíná v 1545hod.
 • 21.02.2004 - 21.02.2004  Zimní ukázky zručnosti koně a jezdce   - (kůň jménem Spící flek a jezdkyně Bára) - na nádvoří hradu Kašperk od 1215 a od 1515.
  Jízda za koněm na lyžích, (slalom, kladina, přejezd přes kastelána), drezůra koně, souboj a dovednost s dřevci. Teplé občerstvení - teplá medovina, svařené víno, čaj, káva, horká čokoláda, punč a k tomu např. masopustní koblihy a šišky nebo preclíky.
  Pro návštěvníky možnost ohřát se v mezipatře západní bašty,
  Informace: tel. 376 582 324; e - mail: karlsberg@seznam.cz
 • 22.02.2004 - 22.02.2004  Kašperský běh na lyžích se střelbou z kuše   - trasa závodu v blízkosti hradu Kašperk, přihlášení do soutěže na hradě.
  Začátek od 1000 do 1330.
  Teplé občerstvení - teplá medovina, svařené víno, čaj, káva, horká čokoláda, punč a k tomu např. masopustní koblihy a šišky nebo preclíky.
  Pro návštěvníky možnost ohřát se v mezipatře západní bašty.
  Informace: tel. 376 582 324; e - mail: karlsberg@seznam.cz.
 • 22.05.2004  Oživlé zbraně na hradě Kašperku   skupina scénického šermu Romantika na nádvoří hradu Kašperk. Scénický šerm s gotickými a renesančními zbraněmi, orientální tance. Po představení dovednostní soutěže včetně střeleckých soutěží pro malé i velké diváky, teplé i studené občerstvení.
 • 05.06.2004 - 06.06.2004  Dětský víkend na hradě Kašperku   Doprovodný program k prohlídkám hradu. Vždy ve 12:15 a v 15:15. Ukázky zručnosti jezdce a koně (jezdkyně Bára a kůň Spící flek) drezůra koně, akrobacie na koni, skok přes kastelána, souboj s holemi, dovednost s dřevcem soutěže pro děti (mj. souboj s dřevci na kladině, chůze na chůdách, střelba z luku, ukázky drátkování a další.
 • 11.06.2004 19:00  Koncert skupiny Krless   V hradním paláci koncert skupiny Krless hudci písní nejstarších. Koncert začíná společným vystoupením Krless, jezdkyně Báry a koně Spícího fleka na hudbu skupiny Krless.
 • 25.06.2004 19:30  Koncert hudební skupiny Shannon   Irská tradiční hudba (koncert se koná v hradním paláci)
 • 06.07.2004 20:30 - 08.07.2004 20:30  Ať žijí duchové II!   Hudební muzikál pro děti v prostorách hradního paláce na motivy stejnojmenného filmu. Pořádá agentura Aura - pont.
 • 16.07.2004  Nové pouliční představení divadla Continuo   Divadlo Continuo hraje vlastní autorské hry, jedná se o výrazně profilované pohybové a výtvarné divadlo, které používá hlavně neverbální způsoby vyjadřování ve spojení s vlastní živou hudbou. Představení vhodné pro všechny věkové skupiny, pro všechny, kdo chtějí aspoň na chvíli dát volno své fantazii.
 • 01.08.2004 13:00  Divadlo Kvelb: Kavkazské pohádky   Tři pohádkové příběhy hrané marionetami, javajkami a dalšími typy loutek za doprovodu houslí, akordeonu a balalajky. Představení je určeno pro diváky mateřských i základních škol, ale pobaví i ostatní návštěvníky. Představení se bude odehrávat v podsklepených prostorách budovy purkrabství.
 • 13.08.2004 21:00 - 15.08.2004 21:00  Divadelní spolek Kašpar: Růže pro Algeron   Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar umí rozesmát i dojmout. Příběh dementního muže, který chce být chytrý. Představení se odehraje v bývalém hradním paláci.
 • 17.08.2004 21:00 - 20.08.2004 21:00  Májový Shakespeare   Divadelní spolek Kašpar a Krless (hudci písní nejstarších): Májový Shakespeare open air. Láska, víno, kordy, žívá podmanivá středověká hudba a tanec. Na jevišti se setkávají zamilované postavy z Shakespearových her, Romeo a Julie, Othelo a Desdemona, Hermie a Lisandr a další. Představení se koná v bývalém hradním paláci a přilehlých prostorách (západní a východní věž).
 • 26.12.2004 - 02.01.2005  Zimní prohlídky hradu Kašperk   Zimní prohlídky hradu Kašperk - doprovodný program
 • 12.02.2005 - 13.02.2005  Masopustní prohlídky hradu Kašperk   Zimní život a masopustní veselí ve středověku, zima na Kašperku. Doprovodný program: II. Kašperský běh na lyžích se střelbou z kuše open - v sobotu 12. února od 11 00 do 13 30 hod. trasa závodu v blízkosti hradu Kašperk, přihlášení do soutěže na hradě do 13 00 hod. Zimní ukázky zručnosti koně a jezdce (kůň jménem Spící flek a jezdkyně Bára) - v neděli 13. února od 12 15 a od 14 40 hod. na nádvoří hradu Kašperk. Teplé občerstvení: teplá medovina, svařené víno, čaj, káva, horká čokoláda, punč, teplé párky a polévka a k tomu např. masopustní koblihy a šišky, preclíky. Pro návštěvníky možnost ohřát se v 1. patře západní bašty. Od 10 do 17 hod., poslední prohlídka začíná v 16 hod.
 
Otevírací doba

duben, květen: denně kromě pondělí 900 - 1700
červen, červenec, srpen: denně kromě pondělí 900 - 1800
září, říjen: denně kromě pondělí 900 - 1700

Zimní prohlídky: 26. 12. - 2. 1. denně 1000 - 1600
Jindy pouze po předchozí dohodě.
 
Vstupné

40,- plné * 25,- snížené *** 70,- cizinci plné * 60,- cizinci snížené *** s textem: 50,- cizinci plné * 30,- cizinci snížené
 
Prohlídkové okruhy

S průvodcem (Cz, De, En), 50 min, nejvíce 35 návštěvníků.
 

 

 
 
Doplňkové služby

Prodej upomínkových předmětů, občerstvení, rezervace prohlídek, pronájem prostor po předchozí dohodě.
 
Foto, kamera

30,- * 50,-
 
Bez bariér

Hradní nádvoří, přízemí purkrabství, parkán.
 
Parkování

1,5 km * 1,5 km
 
Provozovatel

Město Kašperské Hory
 
Vlakbus

Stanice bus: Kašperské Hory (3 km)
Stanice vlak: Sušice (15 km)
Vyhledat autobusové spojení
Vyhledat vlakové spojení

 
 

  


 

 
Vyhledat možnosti ubytování ...
 
 
 

 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015