Zámek Libochovice
Vítáme Vás HistorieExpoziceAkcePohlednice Diskuze \"" English version

Zámek Libochovice
Adresa:  Zámek
41117  Libochovice
Telefon:  416 591 443
Email:  zamek.libochovice@cmail.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  2.10.2006
Poloha tohoto objektu
 

Ústecký kraj, vzdušnou čarou 20 km jihozápadně od města Litoměřice.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Libochovice leží v malebné poloze na břehu řeky Ohře, zarámované z jižní strany středočeskou pahorkatinou a ze severu romantickým věncem kopců Českého středohoří. Výraznou krajinnou dominantu pak tvoří nedaleký hrad Házmburk.
 
První písemná zmínka o Libochovicích se však objevuje počátkem 13. století. Vznik městečka lze pravděpodobně hledat v době vlády krále Přemysla Otakara I. a po něm Václava I., jako důsledek snahy českých králů po zakládání nových sídel městského typu s podporovaným rozvojem různých řemesel. V této době zřejmě vzniklo z rozptýlené obce Libochovice „hrazené městečko“ s tvrzí.
 
Dějiny Libochovic byly v raném středověku úzce spjaty s hradem Házmburk, v té době zvaný Klapý. Hrad zabezpečoval a chránil panství vojensky a městečko Libochovice zajišťovalo panství ekonomicky – rozvojem řemesel a obchodu. V této době také zřejmě v Libochovicích vzniká nejprve dřevěná a posléze kamenná gotická tvrz. Ve svém obranném systému pravděpodobně využívala blízké řeky, neboť jinak byla postavena v úplné rovině.
 
Na počátku 14. století byl hrad Klapý královským majetkem. Král Jan Lucemburský již roku 1336 hrad Klapý a celé panství s městečkem Libochovice s tvrzí a okolními vesnicemi prodává Zbyňkovi Zajíci z Valdeka. Ten dal hrad upravit a podle tehdejší módy jej přejmenoval na Hassenburg.
 
Do osudů Libochovic významně zasáhlo období husitských válek. Mohutný hrad Házmburk na osamělém kopci byl na svoji dobu prakticky nedobytnou pevností, ale Libochovice byly roku 1424 husitským vojskem dobyty a vypáleny včetně tvrze. Po husitských válkách byly městečko i tvrz obnoveny.
 
Koncem 15. století však je opět tvrz uváděna jako zpustlá. Snad to souviselo s celkovým úpadkem držav pánů Zajíců. Opuštěný je v té době i hrad Házmburk a Zajícové roku 1558 prodávají libochovické panství Janovi staršímu z Lobkovic. Tím definitivně končí éra házmburská a vzniká panství libochovické.
 
Jan starší z Lobkovic dal na místě původní tvrze postavit jednopatrový renesanční zámek, jenž je dodnes zachován v půdorysech dnešní stavby. Bližší podrobnosti o stavbě se bohužel nezachovaly, ale podle doložených zpráv bylo na zámku 28 místností, což svědčí o poměrně rozsáhlé stavbě. Na žádost nového majitele panství byly Libochovice císařem Ferdinandem I. povýšeny na město.
 
Jiří z Lobkovic, který vedl českou katolickou opozici proti císaři Rudolfu II., byl roku 1594 zatčen pro velezradu a uvězněn na doživotí na hradě Loket. Veškerý jeho majetek byl zkonfiskován a spravován královskou komorou. Roku 1610 přešlo panství do vlastnictví Adama ze Šternberka, nejvyššího purkrabího.
 
V době třicetileté války panství velmi trpělo průchodem vojenských sborů jednotlivých válčících stran. Výrazně se snížil počet obyvatel, některé vesnice na panství zcela zanikly. A navíc postihl Libochovice v roce 1661 zhoubný požár, shořela pol ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

 • Zámek Libochovice - Klasická interiérová instalace, představující průřez jednotlivými historickými slohy od pozdní renesance a vrcholného baroka až po styly 19. století. Sbírka vzácných nástěnných tapisérií a původních kachlových kamen. Cenné soubory skla a porcelánu, množství vzácných a hodnotných obrazů. Zámecká kaple.

 
Zajímavost

Rodiště významného přírodovědce Jana Evangelisty Purkyně, kterému je věnována samostatná expozice - součást prohlídkového okruhu.
 
Kulturní akce


Zobrazit také loňské akce ...

   
  Otevírací doba

  Poslední prohlídka začíná hodinu před koncem otevírací doby.
  duben: sobota, neděle, svátky 900 - 1600
  květen, červen: denně kromě pondělí 900 - 1700
  červenec, srpen: denně kromě pondělí 900 - 1800
  září: denně kromě pondělí 900 - 1700
  říjen: sobota, neděle, svátky 900 - 1600
  Jindy pouze po předchozí dohodě.
   
  Vstupné

  Historické interiéry 50,- plné * 30,- snížené
  Zámecké skleníky 10,-plné * 5,- snížené *** cizinci + 100 % (Při výkladu v cizí řeči).
   
  Prohlídkové okruhy

  Interiéry: s průvodcem, 65 min., nejvíce 45 návštěvníků
  Expozice o životě a díle J. E. Purkyně – 10,-Kč
   

   

   
   
  Doplňkové služby

  Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů, pořádání svateb, pronájem prostor po předchozí dohodě.
   
  Foto, kamera

  ne * ne
   
  Bez bariér

  ne
   
  Parkování

  100 m (zdarma) * 200 m (zdarma)
   
  Provozovatel

  Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště Ústí nad Labem
   
  Vlakbus

  Stanice bus: Libochovice (200 m)
  Stanice vlak: Libochovice (500 m)
  Vyhledat autobusové spojení
  Vyhledat vlakové spojení

   
   

    


   

   
  Vyhledat možnosti stravování ...
   


   

   
  Vyhledat možnosti ubytování ...
   
   
   

   

   

   
   
   
     Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
   
     Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
     Všechna práva vyhrazena © 2000-2015