Hrad Nové Hrady
Vítáme Vás HistorieExpozicePohlednice Diskuze \"" English version

Hrad Nové Hrady
Adresa:  Hrad Nové Hrady, Komenského 33
37333  Nové Hrady
Telefon:  386 362 135
Email:  novehrady@quick.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  21.8.2006
Poloha tohoto objektu
 

Jihočeský kraj, vzdušnou čarou 30 km jihovýchodně od města České Budějovice.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

Klášterní zahrada
Autor: Ivana Mikulcová
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Před založením Nových Hradů se nacházel v těchto končinách pouze neprostupný pohraniční prales, spadající do vitorazského panství. Nové Hrady vznikly jako strážní hrad s přilehlou osadou na vitorazské stezce, vedoucí původně z Doudleb přes Trhové Sviny a Žár do rakouské Weitry. První písemná zmínka o Nových Hradech pochází z listiny datované 21. května 1279, kde je mezi svědky uveden také Hogyrius de Gretzen, neboli Ojíř z Nového hradu, příslušník rozvětveného rodu Vítkovců. Počátkem 14. století patřily však Nové Hrady pánům z Landštejna. Za vlády Viléma z Landštejna došlo roku 1339 k důležitému doměření a potvrzení do té doby sporných zemských hranic mezi panstvím Nové Hrady na české straně a panstvím Weitra na straně rakouské. Roku 1359 prodal Vítek z Landštejna novohradské panství bratrům Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a Janovi z Rožmberka za 7.093 kop a 63 grošů. Jako dobří hospodáři rozšiřovali Rožmberkové novohradské panství přikupováním okolních vesnic a řadu nových osad sami založili. Pečovali i o hrad a přilehlé město. V roce 1368 obdrželo město Nové Hrady městská práva a ve stejné době bylo město i hrad již opevněno hradbami s hlubokým příkopem a dvěma branami s padacími mosty.
 
Za Oldřicha I. z Rožmberka, který rád a často na Nových Hradech pobýval, bylo k novohradskému panství přikoupeno i panství velešínské. Roku 1425 však byly Nové Hrady obleženy husity pod vedením táborského hejtmana Jana Hvězdy z Vícemilic a po krátkém obléhání bylo město i hrad vydrancováno a vypáleno. Nová pohroma postihla Nové Hrady roku 1467, kdy žoldnéři Zdeňka ze Šternberka využili nepřítomnosti Jana II. z Rožmberka na panství a hrad i celé město znovu vypálili.
 
Těžce postižené panství se po smrti Jana z Rožmberka dostalo do zástavního držení nejdříve Ulricha z Grafenecku a posléze krále Matyáše Korvína, který nakonec po zaplacení zástavní sumy vydal novohradské panství opět Rožmberkům. Za Voka II. a Petra IV. z Rožmberka byly hrad i město rychle obnovovány. Král Vladislav II. Jagellonský udělil městu právo konat týdenní trh a dva výroční trhy, ustanovil, že míli od města nesmí nikdo vařit a čepovat pivo a nakonec propustil Novohradsko z královského manství, ve kterém byly Nové Hrady již od dob Jana Lucemburského.
 
Za vlády Viléma z Rožmberka, který na Nových Hradech pobýval po sňatku s Žofií Braniborskou, byly na hradě prováděny stavební opravy. Přesto Nové Hrady byly znovu postiženy pohromami. Roku 1573 uhodil do velké věže na nádvoří hradu blesk. Výbuch střelného prachu, uloženého ve věži, způsobil její zřícení a poškodil i ostatní budovy natolik, že celé jedno křídlo bylo nutné strhnout a hrad se stal pro panstvo neobyvatelným. Zbývající provizorně opravené budovy byly znovu vážně poškozeny zemětřesením roku 1590. Teprve za posledního rožmberského vladaře Petra Voka byl hrad pod dohledem stavitele Antonia Canevaleho důkladně opraven a zpevněn. Smrtí Petra Voka z Rožmberka roku 1611 vymřel slavný český rod ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

  • Místnost s prapory - V místnosti s prapory je návštěvník seznámen s historií rodu Buquoyů před příchodem do Čech.
  • Malá a Velká obrazárna - Malá a Velká obrazárna představuje jednotlivé členy české rodové větve. Dámský pokoj byl vytvořen podle obrazů, zachycujících interiery novohradského zámku v polovině 19. století.
  • Vedutový pokoj - Ve Vedutovém pokoji jsou soustředěny kvašové pohledy na novohradskou krajinu. Při rekonstrukci objektu byl objeven soubor akvarelů, namalovaných v letech 1847 až 1855 několika umělci, zachycující zdejší krajinu a interiéry i exteriéry nového zámku v Nových Hradech, loveckého zámečku v Žofínském pralese i staveb v Tereziánském údolí.
  • Lovecký salon - Lovecký salon připomíná, že Buquoyové vlastnili lovecká a rybolovná práva, která jim umožňovala pořádat hony jak ve svých vlastních lesích, tak i v lesích obecních. Hony a později štvanice se staly zábavou nejen šlechticů, ale i urozených dam.
  • Pokoj s krajinami - V Pokoji s krajinami jsou na rozměrných plátnech zobrazena tři hlavní panství, které rod získal na území jižních Čech - Nové Hrady, Rožmberk a Libějovice.
  • Síň slávy - V prvním patře věže vznikla jako součást archivu i Síň slávy, ve které byly v duchu romantismu soustředěny osobní předměty císařského generála Karla Bonaventury Buquoye. Pohled do této místnosti, namalovaný roku 1847 malířem Friedrichem Ströbelem, umožnil dohledat převážnou část předmětů a Síň slávy znovu zařídit tak, jak vyhlížela před tímto rokem.

 
Kulturní akce

V současné době se v tomto objektu nekonají žádné kulturní akce, případně nás o nich jejich pořadatel neinformoval. 
Otevírací doba

duben: sobota, neděle, svátky 900 - 1600
květen: denně kromě pondělí 900 - 1600
červen: denně kromě pondělí 900 - 1715
červen - srpen: denně kromě pondělí 900 - 1715
září: denně kromě pondělí 900 - 1600
říjen: sobota, neděle, svátky 900 - 1600
 
Vstupné

50,- plné * 30,- snížené * 140,- rodinné *** 100,- plné * 50,- snížené
 
Prohlídkové okruhy

S průvodcem, max. 45 min., nejvíce 40 návštěvníků.
Při prohlídce devíti místností jsou návštěvníci seznamováni s historií rodu Buquoyů od příchodu generála Karla Bonaventury do Čech až po výstavbu nového zámku v Nových Hradech, budování přilehlého krajinářského parku v Terezině údolí a proslulou sklářskou tradici, vedoucí k výrobě hyalithového skla.
 
Volná prohlídka areálu hradu umožňuje návštěvníkovi seznámit se s ojedinělým fortifikačním systémem průjezdného hradu se 17 metrů hlubokým hradním příkopem, obkružujícím hradní paláce.
 

 

 
 
Foto, kamera


 
Bez bariér

ne
 
Parkování


 
Provozovatel

Státní památkový ústav v Českých Budějovicích
 

  


 

 
Vyhledat možnosti ubytování ...
 
 
 

 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015