Hrad Rabí
Vítáme Vás HistorieExpoziceAkcePohlednice Diskuze \"" English version

Hrad Rabí
Adresa:  Hrad Rabí
34201  Sušice
Telefon:  376 596 235
Email:  rabi@mybox.cz

Národní kulturní památka
 

Poslední aktualizace:  27.3.2006
Poloha tohoto objektu
 

Plzeňský kraj, vzdušnou čarou 30 km jihovýchodně od města Klatovy.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Hrad Rabí, označovaný za nejrozsáhlejší hradní zříceninu v Čechách, byl založen patrně již ve 13. století. O prvních majitelích hradu neexistují žádné písemné zmínky. Nejnovějším předpokladem historiků je situování románského základu hradu jako nejsevernější části državy hrabat z Bogenu a později Wittelsbachů. Až koncem 13. století se toto území pravděpodobně stalo opět součástí českého státu. Usuzuje se, že v té době hrad, stále ještě v podobě pouze obytně-obranné věže, získali páni z Velhartic, donedávna považovaní za zakladatele hradu.
 
Prvními písemně doloženými majiteli (soudním spisem až z roku 1380) byli Švihovští z Rýzmberka. Tento rod vlastnil Rabí skoro 200 let, během nichž byl hrad postupně řadou úprav a přestaveb vybudován do své konečné podoby. Hrad byl dvakrát dobýván husity a to v roce 1420 a 1421. Při druhém obléhání v roce 1421 zde husitský hejtman přichází o své druhé oko pravděpodobně střelou Přibíka Kocovského z Dlouhé Vsi. Za škody způsobené husitským vojskem dostal tehdejší majitel Jan z Rýzmberka patřičné odškodnění od krále Zikmunda a hrad byl v krátké době znovu opraven. Největší rozkvět zažívá hrad Rabí koncem 15. století, kdy se majitelem hradu stává Půta II Švihovský z Rýzmberka. Půta II zastával vysoké státnické funkce - úřad nejvyššího zemského soudce. Rabí bylo povýšeno na město a získává patřičná městská práva. Půta započal výstavbu rozsáhlého hradního dělostřeleckého opevnění s baštami.
 
Přestože tento hradební okruh zůstal nedokončen, patří na svoji dobu k nejvyspělejším obranným systémům v Evropě. Po Půtově smrti hrad získávají jeho synové, kteří se však velmi zadlužili a byli nuceni rozprodávat své panství. Tak v roce 1549 hrad získává slezský šlechtic Jindřich Kurcpach z Trachemberka. V následujícím období hrad často střídá své majitele a doba jeho slávy je nenávratně pryč. (Malovec z Libějovic, Vilém z Rožmberka, Chanovští z Dlouhé Vsi) Ve vlastnictví nemajetného rodu Chanovských, kteří vlastnili hrad téměř 138 let, hrad postupně chátrá a pustne. Ke zkáze také přispěl nájezd švédských vojsk během třicetileté války. V roce 1708 kupuje téměř neobyvatelný hrad společně s nedalekým Žichovickým zámkem arcibiskup kardinál Jan Filip z Lamberka. Lamberkové na hradě nežili. V této době se hrad stává volně přístupný a slouží jako snadný zdroj stavebního materiálu pro obyvatele okolních vsí. Císař Leopold I. nařídil jeho zboření (nedošlo k tomu). Poslední šlechtičtí majitelé Lamberkové darovali zříceninu v roce 1920 Spolku pro zachování uměleckých, historických a přírodních památek v Horažďovicích za symbolickou cenu 1 Kč. V této době začínají první záchranné práce. Po roce 1954 převzal hrad stát. V současné době je hrad ve správě Národního památkového ústavu.
 
Expozice

 • Expozice hradu Rabí - 1. okruh - interiéry: II. hradební nádvoří, čtyři zpřístupněné místnosti tzv. Břeňkova paláce, model hradu ve třech vývojových etapách, erby šlechtických rodů - majitelů hradu - od 14. do počátku 20. století, expozice gotických a renesančních kamnových kachlů s replikou gotických kachlových kamen, expozice archeologických nálezů z přelomu 15. a 16. století, vyhlídková terasa, šenkovní schodiště, největší místnosti hradních sklepů, sklepení s otisky po „šalování“ v původní vápenné maltě z 15. století, hladomorna
  2. okruh - exteriéry: II. hradní nádvoří s hradní konírnou, I. hradní nádvoří s 60 m hlubokou hradní studnou a lednicí, 26 m vysoká vyhlídková věž, tzv. Donjon (historické jádro hradu). Nejspodnější podlaží hradního sklepení s přírodní krápníkovou výzdobou.
   
  Do hradu se vchází tzv. „příhrádkem“ - systémem tří hradních bran. Třetí brána je nynějším hlavním vstupem, a to na velké nádvoří, které je nejmladší částí hradu - z počátku 16. století. Vzniklo obehnáním celého areálu mohutnou hradební zdí se systémem dělových bašt. Uprostřed tohoto nádvoří je bývalá konírna, která nyní slouží jako výstavní prostor a jako koncertní a svatební síň. Na jihozápadní straně je nádvoří uzavřeno křídlem tzv. Starých pokojů, momentálně pro veřejnost nepřístupným, na straně jihovýchodní pak tzv. Břeňkovým palácem. Součástí prohlídky jsou sklepní prostory, vyhlídková terasa v místě původně reprezentativních prostor a dochované místnosti Břeňkova paláce v němž nalezneme model hradu ve třech vývojových etapách, erby šlechtických rodů - majitelů hradu - od 14. do počátku 20. století, expozici gotických a renesančních kamnových kachlů s replikou gotických kachlových kamen a expozici archeologických nálezů z přelomu 15. a 16. století. V hradním sklepení se nachází otisky po „šalování“ v původní vápenné maltě z 15. století a v nejspodnějším podlaží pak přírodní krápníková výzdoba.

  Nejstarší částí hradu je 26 metrů vysoká obytně-obranná věž, tzv. Donjon, z počátku 14. století, která je nyní upravena jako vyhlídková. Pod touto věží vzniklo v průběhu 14. století malé hradní nádvoří s hradní studnou. Studna byla vylámána ručně ve skalním podloží do hloubky 60 m - sloupec vody nyní měří 8 m.

  Na louce pod hradem se od května do srpna nachází areál dravých ptáků, ve kterém můžete shlédnout více než 20 dravců a sov s ukázkou sokolnictví, přednáškami o životě dravých ptáků ve volné přírodě, nebo si můžete nechat přilétnout dravce na ruku.


 
Zajímavost

V roce 1420 byl hrad dobyt Janem Žižkou a v roce 1421, při dalším obléhání, zde husitský hejtman přišel o své druhé oko.
 
Kulturní akce


Zobrazit také loňské akce ...

   
  Otevírací doba

  duben: sobota, neděle, ve všední dny kromě pondělí jen pro ohlášené skupiny nad 10 návštěvníků 900 - 1200, 1300 - 1500
  květen: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1600
  červen - srpen: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1700
  září: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1600
  říjen: sobota, neděle, ve všední dny kromě pondělí jen pro ohlášené skupiny nad 10 návštěvníků 900 - 1200, 1300 - 1500
  Jindy pouze po předchozí dohodě.
  Poslední prohlídka začíná vždy v poslední hodinu otevírací doby.
   
  Vstupné

  Vstupné na jeden okruh:
  35,- plné * 20,- snížené * 1,- děti do 6 let * 90,- rodinné * zdarma ZTP + 10,- průvodce *** 85,- cizinci plné * 50,- cizinci snížené * cizinci s textem: + 10,-
  Vstupné na oba okruhy::
  60,- plné * 35,- snížené * 150,- rodinné *** 110,- cizinci plné * 75,- cizinci snížené
  Vstupné pro objednané skupiny mimo otevírací dobu +100%.
  Přístup na nádvoří: 20,- plné * 10,- snížené.
   
  Prohlídkové okruhy

  Prohlídkový okruh „Palác“ – s průvodcem (Cz, De, En), 45 min., nejvíce 30 návštěvníků
  Prohlídkový okruh „Věž“ – s průvodcem (Cz, De, En), 45 min., nejvíce 30 návštěvníků
   

   

   
   
  Doplňkové služby

  Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů, pořádání svateb v hradní konírně (2000,-), výstavy, koncerty, u hradu přilehlý sokolnický areál p. Milana Zaleše, v hlavní sezoně na nádvoří historická střelnice s rýžovištěm zlata a svíčkařským stánkem.
   
  Foto, kamera

  20,- * 40,-
   
  Bez bariér

  ne
   
  Parkování

  300 m (15,-) * 300 m (20,-)
   
  Provozovatel

  Národní památkový ústav, uzemní odborné pracoviště Plzeň
   
  Vlakbus

  Stanice bus: Rabí - náměstí (300 m)
  Stanice vlak: Žichovice (2 km)
  Vyhledat autobusové spojení
  Vyhledat vlakové spojení

   
   

    


   

   
  Vyhledat možnosti ubytování ...
   
   
   

   

   

   
   
   
     Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
   
     Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
     Všechna práva vyhrazena © 2000-2015