Hrad Rožmberk nad Vltavou
Vítáme Vás HistorieExpozicePohlednice Diskuze \"" English version

Hrad Rožmberk nad Vltavou
Adresa:  Hrad
38218  Rožmberk nad Vltavou
Telefon:  380 749 838
Email:  hradrozmberk@ck.gin.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  2.4.2006
Poloha tohoto objektu
 

Jihočeský kraj, vzdušnou čarou 25 km jižně od města Český Krumlov.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

Pohled na hrad z mostu
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Hradní věž
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Rožmberk patří mezi nejstarší hrady v jižních Čechách. Poprvé je písemně doložen v roce 1250 jako majetek Voka z Rožmberka. V krátké době se stal správním a hospodářským střediskem Vokova panství. Panství se značně zmenšilo poté, co jeho část byla převedena Vokem právě založenému cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brodě a dar písemně potvrdil Přemysl Otakar II.
 
Vokovým nástupcem a zároveň dědicem sousedního krumlovského panství byl jeho starší syn Jindřich. Patřil ke skupině předních pánů, kteří se postavili proti Přemyslu Otakarovi II. Po smíření s Václavem II. jej král jmenoval roku 1297 nejvyšším komorníkem Českého království a vzdal se práva odúmrti na krumlovské panství po smrti jeho posledního bezdětného držitele Voka z Krumlova v roce 1302.
 
Přestože se rožmberským sídelním hradem stal Český Krumlov, byl Rožmberk dále rozšiřován, vylepšováno jeho opevnění a pod původním - horním - hradem byl nad řekou Vltavou vybudován za Jindřichova syna Petra po roce 1310 "dolní" hrad. Obě stavby byly spojeny padacím mostem přes dodatečně prokopanou šíji. Petrovi synové Petr, Jošt, Oldřich a Jan vládli v nedílu na obou hradech - Rožmberku a Krumlově.
 
Nejdéle z bratrů žil Oldřich (+ 1390), po jehož smrti převzal rodinný majetek syn Jindřich. Na sklonku 14. století se zúčastnil odboje proti králi Václavu IV. Jako přední člen panské jednoty krále roku 1394 zajal a přechodně ho držel na Příběnicích a Krumlově, než ho převezl do Rakous.
 
Jindřichův syn Oldřich (1403 - 1462) pronásledoval na svých panstvích kněze podobojí a některé z nich na Rožmberku věznil. Protože vedení války proti husitům a vydržování vojska si vyžadovalo značná vydání, byl si Oldřich nucen opatřit půjčku od zemského hejtmana v Horních Rakousích Reinprechta z Walsee. K pojištění dluhu mu postoupil do zástavního držení roku 1420 hrad, město a panství Rožmberk, svěřil mu dohled nad správou vyšebrodského kláštera a zastavil mu i kostelní a osobní klenoty. V zástavní držbě pánů z Walsee zůstal Rožmberk až do roku 1456, kdy převzal hrad i panství do rožmberské správy Jindřich z Rožmberka.
 
Roku 1522 vznikl v městečku požár, který se rozšířil i na horní hrad a mimo věže Jakobínky jej zcela zničil. Současně vyhořelo i dvanáct městských domů, sýpky a pivovar. Posledními vladaři rodu rožmberského byli bratři Vilém a Petr Vok. Vilém dal roku 1556 změnit vnitřní dispozice hradu, zchátralý hrad opravit a fasády vyzdobit renesančními sgrafity. Současně byla postavena i nízká, dosud zachovalá stavba při hradbách. Na volném místě před zámkem byla postavena renesanční kašna s postavou rytíře zosobňujícího Petra Voka.
 
Po roce 1600, za vlády synovce Petra Voka Jana Zrinského, byl hrad znovu upravován a vyzdoben. V letech 1600 - 1612 pracovali na zámku stavitel J. Gillard (Billard) Vlach, zedník J. Rattenstain, truhláři P. Preininger a B. Zauner, tesař M. Finskhen a malíř J. Nayman. Bohaté vybavení hr ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

  • Zařízení prvního patra hradu Rožmberk - Zařízení prvního patra hradu bylo výrazným projevem muzeálních a sběratelských zájmů Jiřího Jana Jindřicha Buquoye, který sbíral mobiliář pro vybavení hradu po dvanáct let. Pozdějšími zásahy téměř nenarušené interiéry tak představují vzácně dochovaný celek z období romantismu.
  • Křižácká galerie - Interiér hradu Rožmberk nese pečeť historismu 19. století. Reprezentativní schodišťová hala prostupuje výší celého objektu a nese čtyřramenné schodiště s romantickou dekorací podle anglických předloh. Ze schodiště se vstupuje do tzv. Křižácké galerie s fiktivními portréty vůdců prvních křižáckých výprav.
  • Rožmberská síň - Jsou zde připomenuti význační vladaři tohoto velmožského rodu až po posledního z nich, Petra Voka z Rožmberka a je zde zobrazena i strážkyně rodu Perchta z Rožmberka – Bílá paní.
  • Rytířský sál a Zbrojnice - S vyjímkou těchto dvou expozic jsou všechny ostatní prostory prohlídkové trasy pojmenovány podle významných členů rodu Buquoyů, aby připomínaly návštěvníkům starobylost, tradice a zásluhy tohoto rodu. Rytířský sál připomíná synovce Petra Voka Jana ze Serinu, který dal tento sál vyzdobit na počest svého sňatku s Marií Magdalenou z Kolovrat. Kazetový strop této místnosti zdobí plastické řezané šišky a malířská dekorace podle grafických listů soudobých malířů Kiliana, Vredemana de Vries a Martena de Vos. V okenních špaletách jsou zachyceny alegorie pěti smyslů a malby znázorňující období lidského života. V sousední Zbrojnici jsou pak v malebných seskupeních shromážděny nejrůznější druhy zbroje a zbraní, rychtářská práva a mučící nástroje.

 
Zajímavost

Perchta z Rožmberka, hradní zbrojnice, rytířský sál, barokní obrazy Karla Škréty a Jana Kupeckéko.
 
Kulturní akce

V současné době se v tomto objektu nekonají žádné kulturní akce, případně nás o nich jejich pořadatel neinformoval. 
Otevírací doba

duben: sobota, neděle, svátky 900 - 1600
květen: denně kromě pondělí 900 - 1600
červen - srpen: denně kromě pondělí 900 - 1715
září: denně kromě pondělí 900 - 1600
říjen: sobota, neděle, svátky 900 - 1600
Jindy pouze po předchozí dohodě.
 
Vstupné

Hlavní okruh: 60,- plné * 35,- snížené * 160,- rodinné *** 120,- cizinci plné * 75,- cizinci snížené
Dětský okruh: 55,- plné
Věž: 30,- plné
Horní galerie: se vstupenkou na prohlídku, nebo 10,-
Katovna: 10,- * Děti do 6-ti let zdarma.
 
Prohlídkové okruhy

Hlavní okruh: s průvodcem (Cz, De, En, Ru, na objednávku Fr), nejvíce 30 návštěvníků; 45 min., (okruh vede reprezentačními pokoji hradu. V Křižácké galerii seznamuje návštěvníka s nejstaršími členy buquoyského rodu a slavnými postavami křížových výprav, ostatní prostory jsou zasvěceny dalším významným členům rodiny, tradicím a zásluhám rodu, sloužícího po staletí burgundským vévodům, španělským králům a habsburskému domu. Připomenuti jsou i poslední Rožmberkové a Bílá paní, která se na tomto hradě zjevovala nejčastěji.)
Dětský okruh: s průvodcem
 

 

 
 
Doplňkové služby

Rezervace prohlídek (+10%), prodej upomínkových předmětů.
 
Foto, kamera

ne * ne
 
Bez bariér

po telefonické domluvě
 
Parkování

400 m (placené) * 400 m (placené)
 
Provozovatel

Státní památkový ústav v Českých Budějovicích
 

  


 

 
Vyhledat možnosti stravování ...
 


 

 
Vyhledat možnosti ubytování ...
 
 
 

 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015