Smrčkův dům
Vítáme Vás HistorieExpoziceAkce Diskuze \"" English version

Smrčkův dům
Adresa:  Smrčkův dům - pobočka HM Tábor, náměstí Republiky 107
39201  Soběslav
Telefon:  381 524 853

 
 
 

Poslední aktualizace:  5.6.2006
Poloha tohoto objektu
 

Jihočeský kraj, vzdušnou čarou 20 km jižně od města Tábor.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...
Popis

Smrčkův dům je jediným dochovaným renesančním domem v Soběslavi. V 15. století byl majetkem rodiny Librů. Podle některých domněnek v polovině 16. století patřil Rožmberkům a za Viléma z Rožmberka byl snad přestavěn do nynější podoby. Tomu by mohly nasvědčovat rožmberské pětilisté růže, vytesané do kamenných ostění sklepních dveří. Dochovaný nápis na průčelí budovy však nese jméno Řehoř Smrčka a letopočet 1564. Je jisté, že Řehoř Smrčka st. tento dům vlastnil do roku 1589, takže stavebníkem mohl být i on. Pak jej koupil mlynář Václav Hron, později s erbem a titulem ze Sabinova, do roku 1670 tu bydlel významný soběslavský měšťan Zachariáš Marek Markovský, zakladatel barokního hřbitovního kostela sv. Marka. Potom se majitelé poměrně často střídali. Po roce 1797 zde řezník František Autengruber zřídil hospodu, která se v kupní smlouvě z roku 1832 po prvé nazývala „U černého orla“ a byla tady až do 60. let 20. století, kdy byl dům opraven a stal se sídlem národopisného muzea.
 
Expozice

 • Zemědělská zaměstnání, řemesla a kroje - Přízemí je věnováno zemědělskému zaměstnání obyvatel, řemeslům, podomácké výrobě a domácnosti.
   
  1. patro blatským stavbám, nábytku a lidovému kroji. V části věnované zemědělství jsou kromě běžných nástrojů, používaných při přípravě půdy a sklizni plodin, vystaveny kosy hrabice, které usnadňovaly řádkování obilí a trávy, srpy bez ostří na shrabování obilí do snopů, dřevěné roubíky na vázání snopů. Z nich je skoro každý malým uměleckým dílem, protože je chlapci vyřezávali jako dárek z lásky svým děvčatům. Také jsou tu velké pohrabovačky na hrabání zbytků obilí po sklizni, dřevěné vidle na přehazování sena, cepy na výmlat obilí. Dřevěná jha pro čelní zápřah dobytka a krumpolce pro šíjový jsou mnohdy také zdobeny umně vyřezávanými vzory, které lze nalézt i na trakaři. Pletením z proutí a vyřezáváním se zaměstnávali hospodáři v zimě, když byly hlavní zemědělské práce hotovy. Na blatských rašeliništích se rýpala rašelina, kterou zdejší lidé topili, případně si prodejem přebytků přivydělávali. V expozici jsou vystavena pravoúhle zahnutá želízka, užívaná kdysi k vyrýpávání kusů rašeliny ve tvaru cihly, i borky, jak se těmto sušeným cihlám říkalo. Na rašeliništích si zájemci kupovali podle movitosti různě velké plochy (něco jako zábory zlatokopů), na kterých pak do hloubky dobývali rašelinu, jejíž vrstva bývala až 8 m silná. S těžbou se začínalo na jaře, podle počasí v dubnu až květnu. Po odstranění povrchové vrstvy porostu se pak želízky rýpaly cihly rašeliny tak dlouho, dokud byla. Čerstvé borky ženy na trakařích nebo v nůších dopravovaly po úzkých hrázkách mezi těžními jámami na tzv. výkladiště, kde je kladly do řádků, aby oschly. Oschlé se šraňkovaly, stavěly se tři borky proti sobě a přes ně se kladla čtvrtá. Když byly proschlé hodně, skládaly se do kuželovitých kopek a nechaly se tak celé léto. Sušené se pak odvezly domů nebo k prodeji do okolních měst.
   
  V části věnované řemeslům je zastoupena soběslavská a bechyňská keramika, která se na Blatech nejvíce používala. Soběslavští hrnčíři vyráběli nádoby, osobitě zdobené různými technikami od vyškrabávání, malování štětcem a růžkem přes mramorování a flamování až k malbě hřebenem. Jsou zde vystaveny dekorativní práce blatských i soběslavských kovářů, tesařů, krásné svatební boty blatské nevěsty, formanský pás vyšívaný pavím brkem. Obdiv vzbuzují s uměleckým citem detailně propracované, ručně vyřezávané perníkářské formy a dřevěné nebo hřebíčkové matrice na potisk tkanin.
   
  Podomáckou výrobu reprezentují nástroje na zpracování lnu, zejména trdlo a motovidlo, ale i doma vyráběné hračky, velikonoční řehtačky, ošatky nebo proutěná kukaň. Z pracovního zařízení domácnosti je vystaven na příklad jeden z prvních typů pračky, či spíše valchy na kliku, žehličky zahřívané vložením horkého železného tělíska, které si často ženy běhaly ohřívat k místnímu kováři, kratiknoty, unikátní dřeváky na šlapání zelí, potřeby k domácímu pečení chleba.
   
  V 1. patře je úvodní místnost věnována hlavně Blatským statkům, které byly postaveny v 19. století ve stylu jihočeského selského baroka. K prezentaci byly vybrány starší fotografie, zachycující stav, nejvíce blízký stavu původnímu. Velký model blatského statku z Komárova ukazuje typickou půdorysnou dispozici, uzavřený obdélník. V průčelí byly dva zdobené štíty budov, mezi nimi zeď s vraty a menšími vchodovými dveřmi. Jeden štít patřil obytnému stavení, druhý sýpce, která byla zpravidla bohatěji zdobena. Oba trakty pokračovaly do dvora hospodářskými budovami a vzadu, rovnoběžně s vraty, uzavírala dvůr stodola, průjezdná do sadu a zahrady. Autory staveb byli většinou místní zedničtí mistři, jejichž styl se od sebe lišil. K nejvýznamnějším patřil František Šoch ze Zálší, který stavěl nejvíce v rodné obci, Klečatech a Zaluží. Po roce 1862 ho vystřídal Martin Paták z Vlastiboře. Kromě rodiny Šochů a Patáků působily na Blatech i zednické rodiny Dušků z Neplachova, Fraitů a Aujezdeckých z Nedvědic. V další místnosti je instalována Blatská světnice s malovaným lidovým nábytkem a dobovými podmalbami na skle.
   
  Zbývající prostory expozice představují hlavně ženský lidový kroj z Blat, Želečska a Kozácka. Je tu vidět vývoj blatského kroje od 40. let do konce 19. století, od napodobování šlechtického oděvu přes jednoduchost a eleganci střízlivě barevné květinové výšivky na bílém podkladu až k přeplácané barevnosti šmelcových korálkových výšivek. Z exponátů jsou také zřejmé rozdíly mezi oděvem mladé dívky, nevěsty, mladoženky a zralé ženy. K vystaveným zajímavostem patří mosazné desky na modlitební knihy, zdobené vybíjenými ornamenty a barevnými sklíčky, které zhotovovali místní kováři a taneční pořádky z plesů 19. století, v nichž si svým podpisem chlapci zamlouvali u dívek jednotlivé tance. Ve výstavní místnosti zastihnete při své návštěvě určitě některou z krátkodobých výstav obrazů, keramiky, fotografií, bižuterie, lidového výtvarného umění, hraček, případně dětských prací. U pokladny si kromě propagačních tiskovin můžete koupit pro vzpomínku a potěšení nějakou drobnost z keramiky, obrázek nebo bižuterii. V národopisné expozici Smrčkova domu v Soběslavi na Vás čeká příjemné prostředí, krása lidového umění a seznámení se zajímavou národopisnou oblastí Čech.

 
Zajímavost

Mosazné desky na modlitební knihy zdobené ornamenty a barevnými sklíčky, taneční pořádky z plesů 19. století, dále ručně vyřezávané perníkářské formy a dřevěné či hřebíčkové matrice na potisk tkanin, želízka na těžbu rašeliny, apod.
 
Kulturní akce


Zobrazit také loňské akce ...

   
  Otevírací doba

  květen - září: úterý - neděle 800 - 1200 a 1230 - 1630. Poslední prohlídka 1600.
   
  Vstupné

  Základní 20,- Kč; slevy *) 10,-- Kč; společné vstuplné pro oba objekty 30,-- Kč a 15,-- Kč; rodinné: jeden objekt 30,--, oba objekty 50,-- Kč. Volný vstup mají děti do 6 let a pedagogický dozor při školních exkurzích (netýká se školních výletů).
  *) Slevy se poskytují: hromadným návštěvám domovů a klubů důchodců, vojákům základní vojenské služby, žákům základních škol, škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, studentům středních škol po předložení průkazu, že jsou studující, studentům vysokých škol po předložení studijního průkazu, členům svazu invalidů - po předložení čl. průkazu, členům ekolog. org. - po předložení čl. průkazu (zelená karta), členům mezinárodních studijních organizací po předložení mezinár. průk. (ISIM, ISIC, ITIC, ITYC), držitelům karty mládeže EURO 26.

   
  Prohlídkové okruhy

  V jednotlivých tématických částech jsou ukázky nářadí, hotových výrobků, vybavení domácnosti, nábytku, oděvů, vše je doplněno příslušnými fotografiemi.
  Samostatně, 45 min.
   

   

   
   
  Doplňkové služby

  Možná rezervace prohlídek, pořádání krátokodobých výstav (www.husmuzeum.cz), prodej suvenýrů. Za výklad v cizím jazyce se účtuje příplatek Kč 20,- na osobu.
   
  Foto, kamera

  200,- * 200,-
   
  Bez bariér

  ne
   
  Parkování

  100 m * 100 m
   
  Provozovatel

  Husitské muzeum Tábor
   

    


   

   
  Vyhledat možnosti ubytování ...
   
   
   

   

   

   
   
   
     Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
   
     Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
     Všechna práva vyhrazena © 2000-2015