Vlašský dvůr
Vítáme Vás HistorieExpozicePověstiAkcePohledniceUbytováníRestaurace Diskuze \"" English version

Vlašský dvůr
Adresa:  Havlíčkovo nám. 552
28424  Kutná Hora
Telefon:  327 512 873
Email:  guide@mu.kutnahora.cz

Národní kulturní památka
 

Poslední aktualizace:  2.10.2006
Poloha tohoto objektu
 

Středočeský kraj, ve městě Kutná Hora.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

Vlašský dvůr
Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Po celá staletí byl střediskem hospodářské moci Českého státu, byla zde centrální královská mincovna a sídlo panovníka při jeho pobytu v Kutné Hoře. V odborné literatuře se založení Vlašského dvora klade na konec 13. století, název „Vlašský dvůr“ (podle florentských mistrů - Vlachů) je archivními prameny doložen k roku 1401. Základem mincovny byly mincovní kovárny, zvané šmitny, nacházející se kolem nádvoří a ražební síň, zvaná preghaus, kde se razily stříbrné pražské groše. Radikální přestavba na přelomu 14. a 15. století za vlády Václava IV. změnila Vlašský dvůr i na důstojné panovnické sídlo. Byl vystavěn dvoupatrový palác s reprezentačními sály, věž a kaple, pod níž byla umístěna královská pokladnice - dodnes ji připomínají okované dveře a v kamenném ostění vytesaná výstraha „Noli me tangere“ (nedotýkej se mne).
 
Expozice

 • Královská mincovna - Základní koncepce expozice vyjadřuje vazby mezi panovníkem jako vydavatelem mincí a držitelem královského mincovního regálu (= absolutní právo panovníka razit mince), mincovnou a městem Kutná Hora. Na stěnách jsou portréty panovníků, kteří v Kutné Hoře nechávali razit mince - v pravé části jsou ve sloupcích ražby grošové, vlevo ražby tolarové. Tolary se původně razily v Jáchymově od r. 1520 zde; postupně nahradily v oběhu groše (poslední groše 1547), původně se razily ručně, později se vyráběly pomocí lisu. Výzdoba oken představuje práci horníků z titulního listu Kutnohorského kancionálu (konec 15. století). Spodní místnost patrně sloužila jako královská kaple (motiv zdůrazňuje výklenek s ledňáčkem ve věníku, symbol Václava IV.), po husitských válkách zde byla pokladnice a mincovní kancelář.
 • Mincířská kovárna tzv. šmitna - Prohlídkový okruh ve Vlašském dvoře byl od 17. prosince rozšířen o repliku mincířské kovárny: navržený prostor se velmi podobá původnímu prostoru historické šmitny, navíc se nachází v původních prostorách úřadovny Mince, v části Vlašského dvora nejméně zasažené novodobou přestavbou. V neposlední řadě nová část expozice plynule navazuje na stávající expozici "Královská mincovna".
  Návštěvník tak uvidí při práci mincíře, který na kovadlině roztepává stříbrný cán na plech, i mincíře-střihače, který mincířskými nůžemi vystřihuje farfule a plíšky; pozná úředníka mince, který právě vstupuje do šmitny z osvětleného nádvoří, aby dohlédl na průběh prací a vše zaznamenal do verkových register…Uslyší také o incidentu z roku 1552, který způsobili "ožralí" mincíři, kteří ze sklenice nemírně víno při práci popíjeli.
  Konečně i ve Vlašském dvoře tak dostanou návštěvníci možnost evokovat skutečnou podobu provozu královské mincovny, navodit co nejautentičtější atmosféru a emotivní formou vnímat nové poznatky a informace.
 • Královská audienční síň - Z Vlašského dvora vyšla řada státních dokumentů a rozhodnutí; mezi nejvýznamnější patří "Dekret kutnohorský", který zde byl vydán 18. ledna 1409 králem Václavem IV. a který změnil zastoupení národů ve všech orgánech Univerzity Karlovy. Uskutečnila se zde také volba panovníka: 27. května 1471 byl zvolen českým králem Vladislav Jagellonský. Fresky znázorňující obě významné události najdeme právě v této síni. K dalším pozoruhodnostem patří zejména konšelská lavice: pochází z původní radnice, která vyhořela v srpnu 1770. Je provedena na způsob truhly, má překlopné opěradlo (když konšelé se starostou nesouhlasili, opěradlo otočili a sedli si zády k němu). Autorství se připisuje Jakubu Nymburskému (kolem r. 1511).
 • Královská kaple - Je zasvěcena patronům země české a uherské Sv. Václavovi a Sv. Ladislavovi, vznikla koncem 14. století a patří k vrcholům české gotické architektury.

 
Zajímavost

V době hlavní sezony, tj. od 1. 4. do 30. 9. je součástí prohlídky Královské mincovny ukázka ražby mincí (mimo sezonu na objednávku).
 
Kulturní akce


Nezobrazovat loňské akce ...

 • 21.06.2003 - 22.06.2003  Královské stříbření Kutné Hory   - v letošním roce XII. ročník. Historická slavnost s návratem do středověku - město plné šermířských a tanečních skupin, jarmark, rytířský turnaj.
 • 27.06.2003 - 05.07.2003  Operní týden   - 8. ročník hudebního festivalu
 • 07.08.2003 - 09.08.2003  Kutnhorská kocábka   - setkání milovníků country, bluegrassové, trampské a folkové hudby v přírodním amfiteatru pod Vlašským dvorem, na nádvoří Vlašského dvora a v pivnici Dačický.
 • 05.09.2003 - 07.09.2003  Ortenova Kutná Hora   - celostátní soutěžní přehlídka mladých básníků, fotografická soutěž, hudební vystoupení v historických objektech města.
 • 12.09.2003 - 20.09.2003  Hudební festival   - svátek hudby představující vždy hudbu vybraného uměleckého období. Festivalové koncerty se konají v nejrůznějších historických objektech města.
 • 27.09.2003  Svatováclavské slavnosti   - lidová veselice, folková, country a moderní hudba, řemeslné trhy, ochutnávka vín, ohňostroj.
 • 14.05.2004 - 16.05.2004  Pohár horských kol   Pořadatel: Straka Sport, Husova 16, 284 01 Kutná Hora. Kontakt: +420 777 661 662, strakasport@hotmail.com
 • 19.06.2004 - 20.06.2004  Královské stříbření Kutné Hory   Historická slavnost s návratem do středověku - město plné šermířských a tanečních skupin, jarmark, rytířský turnaj. Místo konání: Park pod Vlašským dvorem.
 • 22.06.2004 - 26.06.2004  Operní týden   Hudební festival přibližující díla významných hudebních skladatelů. Místo konání: V historických částech města.
 • 01.07.2004 - 07.07.2004  Mezinárodní kytarové bienále   Mezinárodní soutěž v sólové hře na klasickou kytaru. Soutěž doprovází řada koncertů českých i zahraničních umělců. Místo konání: Tylovo divadlo, Vlašský dvůr.
 • 12.08.2004 - 14.08.2004  Kutnohorská kocábka   Setkání milovníků country, bluegrassové, trampské a folkové hudby v přírodním amfiteatru pod Vlašským dvorem. Místo konání: Park pod Vlašským dvorem.
 • 20.08.2004  Kutnohorský Dragoun festival   Rockový festival. Místo konání: Park pod Vlašským dvorem.
 • 03.09.2004 - 05.09.2004  Ortenova Kutná hora   Celostátní soutěžní předhlídka mladých básníků, fotografická soutěž, hudební vystoupení. Místo konání: V historických objektech města.
 • 12.09.2004 - 19.09.2004  Hudební festival Kutná Hora   Svátek hudby představující vždy hudbu vybraného uměleckého období. Místo konání: V historických objektech města.
 • 24.09.2004  Svatováclavské slavnosti   Lidová veselice, folková, country a moderní hudba, řemeslné trhy, ochutnávka vín, ohňostroj. Místo konání: Kutná Hora.
 • 25.09.2004  Svatováclavské slavnosti   Lidová veselice, folková, country a moderní hudba, řemeslné trhy, ochutnávka vín, ohňostroj.
 • 24.06.2005 - 02.07.2005  Operní týden   Významná kulturně-společenská akce prezentující vynikající díla české i světové opery v exkluzivních historických exteriérech Kutné Hory.
 • 25.06.2005 - 26.06.2005  Královské stříbření Kutné Hory   Jedna z největších historických slavnost í v ČR, celé město se dobově proměňuje a každý rok slavnosti přibližují část českých dějin vážících se ke Kutné Hoře.
 • 11.08.2005 - 13.08.2005  Kutnohorská kocábka   - Setkání milovníků country, bluegrassové, trampské a folkové hudby v přírodním amfiteatru pod Vlašským dvorem.
 • 27.08.2005  Kutnohorský Dragoun festival   Rockový festival. Místo konání: Park pod Vlašským dvorem.
 • 02.09.2005 - 04.09.2005  Ortenova Kutná hora   Celostátní soutěžní přehlídka mladých básníků, fotografická soutěž, hudební vystoupení. Místo konání: V historických objektech města.
 • 09.09.2005 - 23.09.2005  Hudební festival Kutná Hora   Každý rok ve stejnou dobu rozezní kutnohorské chrámy tóny vážné hudby a posluchači mají výjimečnou příležitost nechat se okouzlit jemnou nádherou hudby různých období (od gotiky až po hudbu 20. století) a zároveň na sebe nechat působit velkolepost i detailní krásu monumentální gotické architektury. Takto umocněný umělecký zážitek může nabídnout málo českých měst, ale Kutná Hora ano. Při poslechu hudby v architektonických skvostech, oceněných zápisem na listinu světového kulturního dědictví lidstva UNESCO, nás zcela jistě naplní obdiv a úcta k těm, kteří více než před půl tisíciletím dovedli svých technických znalostí i fantazie využít k vytvoření tak nádherných staveb. Místo konání: V historických objektech města.
 
Otevírací doba

leden, únor: denně 1000 - 1600
březen: denně 1000 - 1700
duben - září: denně 900 - 1800
říjen: denně 1000 - 1700
listopad, prosinec: denně 1000 - 1600
Zavíracím dnem je 24. 12.
Jindy pouze po předchozí dohodě.
 
Vstupné

40,- plné * 20,- snížené * 15,- školy/osoba (květen, červen) *** 70,- cizinci plné * 50,- cizinci snížené
Příplatek ke vstupnému za ukázku ražby grošů (za celou skupinu): 50,- školy * 50,- skupina do 10 osob; 100,- 10-30 osob; 150,- nad 30 osob.
V příštím roce bude sníženo.
 
Prohlídkové okruhy

S průvodcem (Cz, De, En, na objednávku Ru, Fr, It), 40 min, nejvíce 50 návštěvníků.
Mincovní expozice, šmitna, bývalá královská audienční síň a královská kaple.
 

 

 
 
Doplňkové služby

Rezervace prohlídek, směnárna, prodej upomínkových předmětů a pamětních mincí.
 
Foto, kamera

zdarma * zdarma (pro soukromé účely)
mimo kapli sv. Václava a Ladislava
 
Bez bariér

ne
 
Parkování

100 m (zdarma) * 500 m (150,-/den)
 
Provozovatel

Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
 
Vlakbus

Stanice bus: Kutná Hora aut. st. (cca 500 m)
Stanice vlak: Kutná Hora, město
Kutná Hora hlavní nádraží (cca 500 m
cca)
Vyhledat autobusové spojení
Vyhledat vlakové spojení

 
 

  


 • Restaurace U Vlašského dvora
Na hlavní turistické trase z chrámu sv. Barbory na Palackého náměstí. Velký výběr moravských vín. Bohatá česká a francouzská kuchyně.
 
Telefon:327 515 772 
Podrobnější údaje >>>

Podrobnější
údaje >>>
Adresa:28. října 511, Kutná Hora
Jazyky
menu:
Cz, De, En, Fr, Ru
Jazyky
obsluha:
Cz, De, En, Fr, Ru
Rezervace:telefon, fax
Ceny:105 - 220
Otevřeno:Po-So 10-22; Ne 10-16

 
Vyhledat další možnosti stravování ...
 


 • Hotel U zvonu
Hotel s restaurací se nachází v historickém domě v centru Kutné Hory, hned u Palackého náměstí. Všechny pokoje mají sociální zařízení, TV se satelitem, telefon. Parkoviště. Možnost zajištění kulturního programu a průvodcovských služeb.
 
Telefon:327 511 516 
Podrobnější údaje >>>

Podrobnější
údaje >>>
Adresa:Zvonařská 286, Kutná Hora
Email: hotel@uzvonu.cz
Jazyky:Cz, De, En
Rezervace:telefon, fax, email
Ceny:1200
Kapacita:15+2

 
Vyhledat další možnosti ubytování ...
 
 
 

 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015