Zámek Dačice
Vítáme Vás HistorieExpozicePohlednice Diskuze \"" English version

Zámek Dačice
Adresa:  Havlíčkovo náměstí 85/1
38001  Dačice
Telefon:  384 420 246
Email:  info@zamekdacice.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  2.10.2006
Poloha tohoto objektu
 

Jihočeský kraj, vzdušnou čarou 30 km východně od města Jindřichův Hradec.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Prastará tržní osada Dačice vznikla na křižovatce důležitých obchodních cest, spojujících Čechy a Moravu s rakouskými zeměmi. Původně patřily Dačice k zeměpanskému zboží, což potvrzuje Želivská kronika. Avšak již v roce 1234 dostal zdejší faru s kostelem do správy pražský řád křižovníků s červenou hvězdou, kteří zde vystavěli špitál. Ve 13. století patrně souviselo dačické zboží s panstvím pánů z Bílkova, protože v polovině 14. století přešly Dačice sňatkem Kláry z Bílkova s Oldřichem z Hradce do rukou tohoto mocného rodu. Páni z Hradce povýšili Dačice na město, v listinách doložené poprvé roku 1378. Dlouhé dědické spory po smrti Oldřicha z Hradce a později i husitské války zbrzdily rozvoj města na více než sto let.
 
Nová kapitola historie Dačic je od roku 1459 spojena s rodem Krajířů z Krajku, který se za vlády Jiříka z Poděbrad dostal mezi přední moravské rody. Krajířovské panství sahalo od Nové Bystřice po Bítov a Dačice si noví páni vybrali za sídelní město. Za jejich vlády, podporující vlašské stavitele a kameníky, se gotická tvář města změnila v renesanční. Novým stavbám - městské radnici, Panskému obydlí, Starému zámku atd. se přizpůsobily fasádami i domy starší.
 
První zmínka o novém zámku se objevuje roku 1591 v souvislosti s se stavbou domů na horním náměstí, které jsou „vedle nového stavení Jeho Milosti Páně.“ Stavebníkem zámku byl Oldřich Krajíř z Krajku a stavitelem italský mistr Francesco Garrof z Bisone, rovněž autor renesanční zvonice farního kostela. Čtyřkřídlý zámek se čtvercovým dvorem vycházel z typu severoitalských městských paláců. Význam hlavního severního křídla byl podtržen jeho přesahem na obou stranách a patrovou arkádovou loggií s toskánskými sloupy, orientovanou do nádvoří.
 
Sestra zemřelého Oldřicha Krajíře, Kateřina, prodala r. 1610 panství za 106 000 zlatých moravských Vilému Dubskému z Třebomyslic, jemuž však bylo panství konfiskováno a císařská komora ho prodala roku 1622 Lvu Burianovi Berkovi z Dubé a Lipého. Dědické spory, které vznikly po smrti jeho syna Matyáše, trvaly až do roku 1728, kdy dačické panství koupil za 426 000 zlatých Jindřich Karel z Osteina.
 
Zámek několikrát vyhořel (1645 a 1721) a teprve za vlády mohučských Osteinů se přikročilo k jeho opravě. Vedl ji v letech 1732 až 1733 stavitel Francesco Camelli spolu s místním mistrem Janem Nevídalem. Přestavba se týkala interiérů, jižního - zahradního - křídla, zámecké vížky a obou bočních křídel. Na vyobrazení z roku 1729, tedy před přestavbou, jsou boční křídla nápadně úzká a měla pravděpodobně jen komunikační funkci. Při přestavbě byly toskánské sloupy arkád zazděny a nádvorní fasády opticky sjednoceny. V roce 1804 získal zámek i panství Fridrich Karel z Dalbergu. Dnešní vzhled získal zámek až empírovou úpravou hlavního zámeckého průčelí, kterou navrhl roku 1816 vídeňský architekt Riedl. Dominantou prostého klasicistního průčelí se stal středový rizalit zdůrazněný dvěma průběžnými p ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

  • Společenský sál - na obraze je zachyceno významné rodové privilegium Dalbergů - první historicky doložené pasování rytíře Wolfa Dalberga při korunovaci Friedricha III. Habsburského v roce 1452. Rodová legenda klade původ výsady být pasován před ostatními rytíři do poloviny 12. století, kdy při boji Friedricha I. Barbarossy s Římem zachránil jeden z Dalbergů na mostě přes Tiberu císaři život a za to obdržel zmíněné privilegium. Kdykoli pak německý císař uděloval pasování na rytíře, vyvolával říšský herold nejprve třikrát : ''Není tu žádný Dalberg?''.
  • Velká jídelna - Je zařízena převážně barokním nábytkem a stěny zdobí velké portréty vysokých církevních hodnostářů z rodu Schönbornů, spřízněných s majiteli dačického panství Osteiny.
  • Místnost sbírek - Představuje zlomek badatelské činnosti přírodovědce a ornitologa Friedricha Dalberga, zejména pak sbírku motýlů a minerálů. Na portrétech jsou zachyceni významní členové rodu Dalbergů.
  • Schodištní hala - Vznikla při přestavbě zámku architektem Schlepsem ve 30. letech 19. století a byla projektována jako důstojné prostředí pro pomník Friedricha Karla Osteina.
  • Taneční sál - Je zdůrazněn portréty knížete Metternicha a císaře Františka Josefa I. a vybaven mobiliářem s typickými napoleonskými výzdobnými prvky. Jednou z nejzajímavějších místností prvního patra zámku je bezpochyby patrová secesní knihovna , umožňující umístění téměř 17 tisíc svazků knih a rozsáhlé sbírky grafiky, kreseb a fotografií.
  • Ostatní pokoje v horním patře - Svým zařízením připomínají starý šlechtický rod Dalbergů, který po téměř tisícileté existenci vymřel po meči v roce 1940.

 
Zajímavost

V Dačicích byl v roce 1843 vynalezen první kostkový cukr na světě. Tento primát připomíná pomník, umístěný před farním kostelem v blízkosti zámku.
Zajímavostí interiérů je rozsáhlá sbírka hodin, udržovaných v chodu.
 
Kulturní akce

V současné době se v tomto objektu nekonají žádné kulturní akce, případně nás o nich jejich pořadatel neinformoval. 
Otevírací doba

duben: sobota, neděle 900 - 1100, 1300 - 1600
květen: denně kromě pondělí 900 - 1100, 1300 - 1630
červen - srpen: denně kromě pondělí 900 - 1130, 1300 - 1730
září: denně kromě pondělí 900 - 1100, 1300 - 1630
říjen: sobota, neděle 900 - 1100, 1300 - 1600
Jindy pouze po předchozí dohodě.
Poslední prohlídky začínají hodinu před uvednou zavírací dobou.
 
Vstupné

50,- plné * 25,- snížené *** 100,- cizinci
 
Prohlídkové okruhy

S průvodcem, 50 min, nejvíce 45 návštěvníků (přízemí a první patro severního křídla).
 
Prohlídková trasa představuje návštěvníkům především poslední majitele Salmy a Dalbergy, jejichž portréty visí v Sále předků. Návštěvník se může seznámit s částí sbírek významného přírodovědce Bedřicha Dalberga, v prvním patře zámku pak prochází reprezentačními prostorami zámku včetně mimořádné patrové secesní knihovny, v níž je účelně uloženo na 17.000 svazků.
 

 

 
 
Doplňkové služby

Rezervace prohlídek (+10%), prodej upomínkových předmětů, fotografování svateb (500,-).
Svatební obřady v interiéru po domluvě s matrikou MěÚ v Dačicích (2.000,- Kč).
 
Foto, kamera

ne * ne
 
Bez bariér

ne
 
Parkování

50 m (zdarma) * 50 m (zdarma)
 
Provozovatel

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
 
Vlakbus

Stanice bus: Dačice, autobusové nádraží (500 m)
Stanice vlak: Dačice, město (500 m)
Vyhledat autobusové spojení
Vyhledat vlakové spojení

 
 

  


 

 
Vyhledat možnosti ubytování ...
 
 
 

 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015